c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Canyon GRL SL 8.0 Di 19
Nabídka
10/11/2020 16:08
27/10/2020
16:05
Canyon GRL SL 8.0 Di 19
Katalogove vybaveni- celokarbonove. Komplet v elektrice Prehazovacka: Ultegra Di2 Presmykac: Ultegra Di2 Kliky: Ultegra Kazeta: Ultegra Radici paky a brzdy: Ultegra Zaoletena kola: DT Swiss
Giant Anthem
Nabídka
27/10/2020
23:13
Giant Anthem
Prodám Giant Anthem. Vel. S. Kola 26". Kolo je ve hezkém stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo kompletně vyčištěno, rozebráno a promazáno. Nové ložiska v rámu, všechny lanka+ bowdeny,…
MAVIC KSYRIUM PRO EXALITH MODEL 2020
Nabídka
27/10/2020 18:00
13/9/2020
11:27
MAVIC KSYRIUM PRO EXALITH MODEL 2020
Prodám nové nejeté silniční zapletené kola MAVIC KSYRIUM PRO EXALITH MODEL 2020 +PLÁŠTĚ +DUŠE +BRZDOVÉ ŠPALÍKY MAVIC Záruka 2 roky Původní cena 32000kč nyní 19990kč
Nová karbonová MTB kola, DT Swiss náboje
Nabídka
27/10/2020 17:55
5/10/2020
20:30
Nová karbonová MTB kola, DT Swiss náboje
Prodám nová, nejetá karbonová kola. Specifikace: - šířka ráfku: vnější 31 mm, vnitřní 25 mm - náboj přední : DT Swiss 360, náboj zadní: DT Swiss 360, ořech 12sp Shimano microspline - uchycení…
SPECIALIZED BIG HIT 3
Nabídka
27/10/2020 16:50
2/4/2020
16:05
SPECIALIZED BIG HIT 3
Prodám jeté kolo Specialized Bih Hit 3. Velikost: M. Velikost kol: 26. Kolo je plně funkční, pouze běžné provozní oděrky a opotřebení. Kolo je po 1. majiteli a jsou k němu papíry z dokladem o koupi.…
Nabízim k prodeji Anglický cross/gravel rám Singular kite disc
Nabídka
27/10/2020
16:42
Nabízim k prodeji Anglický cross/gravel rám Singular kite disc
Nabízim k prodeji Anglický cross/gravel rám Singular kite disc Prodám včetně hlavové složení a podsedlové objímky Hope. Případně po domuvě i celé kolo. SingularCycles
Specializovaný roubaix
Nabídka
27/10/2020
16:15
Specializovaný roubaix
Prodam silnicni kolo damske vel.54 Karbonový rám Specialized z karbonu SL4 FACT 8r má veškeré silniční tlumení, je vyrobeno s očekávanou pružností a přitom stále poskytuje citlivost a výkon, který…
Nové 29" kolo na rámu MRX Elite X9 21", vzduchová vidlice Suntour Raidon s pevnou osou, Deore 1x11
Nabídka
27/10/2020
14:25
Nové 29" kolo na rámu MRX Elite X9 21", vzduchová vidlice Suntour Raidon s pevnou osou, Deore 1x11
Prodám nové nejeté kolo postavené na rámu MRX Elite X9 29", vel. 21". Vidlice Suntour Raidon RL-R air (vzduchová, hliníkové vnitřní nohy i tapered krk, nastavitelné tlumení, zamykání z řidítek),…
Silniční karbonová galusková kola TRIGON CWT83, Shimano 11
Nabídka
27/10/2020
13:09
Silniční karbonová galusková kola TRIGON CWT83, Shimano 11
Kvalitní zapletená silniční galusková karbonová kola TRIGON CWT83, vhodná pro časovku a triatlon. Jedná se o vzorek, který byl vystavován na prodejně. model ráfku: Trigon CWT83, UD karbon lesklý…
Karbonové silniční kolo Guerciotti
Nabídka
27/10/2020
10:57
Karbonové silniční kolo Guerciotti
Kvalitní silniční kolo od tradiční italské značky Guerciotti. Je osazené nejlepší sadou od Campagnola, čili řadou Record. Dále tam jsou karbon kliky Fsa, karbon sedlovka, kola Mavic Aksium. Rám je…
MTB kolo MRX Discus 29"
Nabídka
27/10/2020 09:20
14/10/2020
17:45
MTB kolo MRX Discus 29"
Prodám velmi málo jeté MTB kolo MRX Discus 29", velikost rámu 21", v černo-bílo-červené barvě. Kolo je osazeno sadou Shimano SLX 1x12, kazeta 10-51 zubů, převodník 34 zubů. Brzdy jsou Shimano M201,…
Elektrokolo MTF Tour 1.1.
Nabídka
27/10/2020
08:08
Elektrokolo MTF Tour 1.1.
Prodám dámské elektrokolo Mountfield MTF Tour 1.1. City, vel.19“. Kolo je nové, zakoupeno 7/2020 (záruka do 7/2022 ) – neuvážená koupě. Specifikace: motor BAFANG 36V/250W zadní nábojový, Baterie Li…
American Classic CARBON TT disc
Nabídka
27/10/2020 00:12
8/4/2020
14:39
American Classic CARBON TT disc
Prodám svůj lehce jetý disk AC, na cca 12 časovkách, bez pádu, odřenin, PERFEKTNÍ STAV k vidění na prodejně Funbike v Ústí nad Labem nebo na dobírku původní cena 29999,- nyní 19999,-Kč dobírka 150,…
TREK Full EX 8
Nabídka
26/10/2020
21:46
TREK Full EX 8
Prodám dámské celoodpružené kolo Trek Full Ex 8, velikost 16,5", velikost kol 26", rok výroby 2011. Kolo bylo málo ježděno, je v dobrém stavu a bylo pravidelně servisováno. Komponenty : vidlice Fox,…
DURATEC Rebel S8
Nabídka
26/10/2020
20:33
DURATEC Rebel S8
Prodám cyklokrosové kolo DURATEC Rebel S8, Sram APEX 1x11, brzdy Avid, páky Sram Rival, pěkný stav.
Kellys GATE 30, model 2020, vel. L/XL nyní SLEVA
Nabídka
26/10/2020 20:26
22/9/2020
13:42
Kellys GATE 30, model 2020, vel. L/XL nyní SLEVA
Velikost L, pozor větší geometrie XL, na postavu cca 180-200 cm K vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku Původní cena 23990,-Kč, nyní 20990,- dobírka je 250,-Kč info na tel.…
specialized rockhopper expert 2020
Nabídka
26/10/2020
20:16
specialized rockhopper expert 2020
prodam horske kolo Specialized rockhopper expert 2020. bylo ježděno od ledna s pravidelným servisem. ke kolu mam všechny dokumenty a platí na něj zaruka. ma semtam lehke oděrky a par ostatních…
Full Stumpjumper Expert
Nabídka
26/10/2020
20:16
Full Stumpjumper Expert
Prodám špičkové celo odpružené kolo Specialized stumpjumper. Pro výšku postavy od přibližně 180cm. Osazení je sériové, vidlice Fox, chytrý tlumič Fox s brainem, šaltr X0, kliky XT, brzdy Avid Juicy.…
GT FURY ELITE 27,5 rám NOVÝ bez tlumiče velikost M
Nabídka
26/10/2020 18:02
28/1/2020
14:16
GT FURY ELITE 27,5 rám NOVÝ bez tlumiče velikost M
Na prodej NOVÝ DH rám pro kola 27,5 viz. odkaz https://www.lyze-kola.cz/cs/home/2474-gt-fury-elite-275-ram-velikost-m.html
Scud 29" Deore 1x11 2020 (kazeta 11-51zubů)
Nabídka
26/10/2020 17:11
28/8/2020
10:08
Scud 29" Deore 1x11 2020 (kazeta 11-51zubů)
Prodám nové kolo Scud 29" vel. 17" osazené sadou Deore M5100 a vzduchovou vidlicí Suntour Raidon. velikost: 17" rám: Scud vidlice: Suntour Raidon RL počet rychlostí: 1×11 kliky: Shimano Deore M5100…
časovka Orbea
Nabídka
26/10/2020
16:28
časovka Orbea
Prodám časovku Orbea velikost 54. Karbonová kola nejsou součástí prodeje. Řazení Shimano Ultegra 11 speed. Stav velmi dobrý.