c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Prodám celoodpružené kolo Cannondale Scalpel 1 s kompletními karbonovými doplňky
Nabídka
7/11/2020 22:15
30/9/2020
15:26
Prodám celoodpružené kolo Cannondale Scalpel 1 s kompletními karbonovými doplňky
Prodám karbonové kolo Cannondale Scalpel 1 (vel. XL) s kompletními karbonovými doplňky, jedná se o model 2013, karbonová LEFTY vidlice a rámový tlumič má zamykání na řídítkách, karbonové ráfky…
Haro Extreme X6
Nabídka
27/10/2020
23:21
Haro Extreme X6
Prodám Haro Extreme X6 . Vel. M. Kola 26". Kolo je v hezkém stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo kolo kompletně vyčištěno, promazáno a seřízeno. Nový řetěz, kazeta, zadní plášť, brzdové…
GT Force 1.0
Nabídka
27/10/2020
20:06
GT Force 1.0
Prodám enduro, sice starší, ale ve vyborném stavu. Jsem jeho druhý majitel. První ho koupil v roce 2010 a po dvou letech rekreačního ježdění po cyklostezkách jej uložil do garáže, kde pět let čekalo,…
ENDURO MONGOOSE TEOCALI SUPER
Nabídka
27/10/2020 16:20
2/4/2020
16:00
ENDURO MONGOOSE TEOCALI SUPER
Prodám jeté kolo Mongoose Teocali Super. Velikost: L. Velikost kol: 26. Běžné provozní oděrky a opotřebení. Na kole jsou nové gripy, brzdy jsou odvzdušněny, pěkné barevné sladění. Na zadní stavbě…
Prodám silniční kolo Cannondale Tiagra, velikost "54"
Nabídka
27/10/2020
13:56
Prodám silniční kolo Cannondale Tiagra, velikost "54"
Prodám málo jeté silniční kolo Cannondale Tiagra, alu, karbonová vidlice, velikost "54", cena 15.000,- Kč. Původní cena 36.000,- Kč.
Rám MRX X9 Carbon 29"
Nabídka
27/10/2020 13:51
6/6/2019
08:14
Rám MRX X9 Carbon 29"
Prodám nový rám MRX X9 Carbon, velikost rámu 20", vhodné pro výšku postavy cca 180-190cm. Váha je 1270g. K rámu dám zadní pevnou osu, také novou. Cena je 14.500,-Kč. Cena samotného nového rámu je 22…
GT SENSOR 3.0
Nabídka
27/10/2020 08:20
6/9/2018
11:26
GT SENSOR 3.0
Prodám jeté kolo GT Sensor 3.0. Velikost kol: 26. Velikost: L. Kolo je po 1. majiteli, vše plně funkční. Na kole jsou nové výplety. Cena: 15990kč Osazení: Vidlice: Rockshox Recon Silver Tk Solo Air,…
Agang exe pimpstar 24
Nabídka
26/10/2020
22:43
Agang exe pimpstar 24
https://sport.bazos.cz/inzerat/127118436/street-trial-author-exe-pimpstar-24.php Street trial pump track
Prodám vidlici DT Swiss F 535 ONE
Nabídka
26/10/2020
21:00
Prodám vidlici DT Swiss F 535 ONE
Koupená podzim 2018 a jetá jedno léto 2019, v perfektním stavu. Velice jemná "mechovka". Má dálkové ovládání.
Olympia Drake - Časově omezená sleva 20% na všechny modely této tradiční Italské značky
Nabídka
26/10/2020 17:48
31/3/2020
17:20
Olympia Drake - Časově omezená sleva 20% na všechny modely této tradiční Italské značky
Více informací o kole je na stránce modelu zde: https://www.italianbikes.cz/olympia-drake/ Řekněte si o více informací buď přímo zde nebo na naší kontaktní stránce https://www.italianbikes.cz…
FULCRUM RED PASION MODEL 2019
Nabídka
26/10/2020 17:06
13/9/2020
14:52
FULCRUM RED PASION MODEL 2019
Prodám nové nejeté zapletené kola FULCRUM RED pasion model 2019 Ořech SHIMANO Záruka 2 roky Přední osa 15x100mm, 15x110mm BOOST Zadní osa 142x12mm, 12x148mm BOOST Cena 15990kč
Dámské Garlatti Wander Corsa
Nabídka
26/10/2020 15:51
9/6/2020
13:03
Dámské Garlatti Wander Corsa
Zdravím všechny cyklofandy, nabízím k prodeji dámské silniční kolo Garlatti. Made in Italy. Kolo je z počátku 70’s. Osazení Campagnolo/Gipiemme/Balilla. Rám je kompletně pochromovaný s původním…
Focus Culebro Shimano 105 2x11 vel. 54
Nabídka
26/10/2020
15:47
Focus Culebro Shimano 105 2x11 vel. 54
Prodám silničku Focus Culebro v perfektním a zachovalém stavu, koupenou 2018. Původní cena 26.000 Kč. Alu rám + karbonová přední vidlice, velikost rámu M 54 na výšku cca 170-182 cm, osazeno Shimano…
Specialized Allez Comp, vel. 54"
Nabídka
26/10/2020
15:18
Specialized Allez Comp, vel. 54"
Dobrý den, nabízím k prodeji silniční kolo Specialized Allez Comp. Velikost 54" (měřím 180 cm), zakoupeno v roce 2015. Najeto dle aplikace Strava 31000 km. Na fotografiích jsou vyfoceny dvě…
Trek Excaliber 9
Nabídka
26/10/2020
14:11
Trek Excaliber 9
Prodam kolo Trek Excaliber 9. Kolo v naprostem poradku, pravidelne servisovano. Novy vyplet zadniho kola. Znamky bezneho opotrebeni. Rám Alpha Gold Alu Vidlice RS XC32 w/SOLO Air spring, Turn Key…
Trek 8000
Nabídka
26/10/2020
12:40
Trek 8000
prodám Trek 8000 komplet nový pohon 1x10 (měnič, převodník, řazení, kazeta, řetěz), nové kotouče, zbytek v super stavu, udržováno, bez investic rám Alu velikost 19 palců vidlice Rock Shox Reba SL…
BOARDMAN X7 2018 na Shimano Sora, 58 cm. Pěkný stav
Nabídka
26/10/2020 12:30
15/10/2020
14:54
BOARDMAN X7 2018 na Shimano Sora, 58 cm. Pěkný stav
CX/ gravel od živoucí legendy světové cyklistiky, pro jezdce cca 180-190+ cm Jen drobné oděrky + 1ks výraznější oděrky na zadní stavbě AL rám, karbonová vidlice Osazeno sadou SORA 9x2 sp Kliky 50x34z…
Vertec Synchro R111
Nabídka
26/10/2020 11:47
12/10/2020
21:44
Vertec Synchro R111
Retro silniční kolo, velikost 58cm, kolo jako nový, pouze vyzkoušený cca 200km na trenažéru, všechny komponenty nové, rám má trochu malé lehké šrámy od manipulace, postaveno na sadě Shimano 105, 2x10…
Celoodpružené kolo PELLS Ridelight
Nabídka
26/10/2020
11:45
Celoodpružené kolo PELLS Ridelight
Prodám celoodpružené horské kolo zn. PELLS,typ Ridelight, vel. rámu L, hliník, kola 26´´, pláště Schwalbe Smart Sam, přední vidlice Rock Shox TORA SL, 80 mm, olej, nový zadní tlumič SUNTOUR, vzduch…
Kross Level 2.0 29'' + DOPRAVA ZDARMA !!
Nabídka
26/10/2020 11:37
12/6/2020
07:21
Kross Level 2.0 29'' + DOPRAVA ZDARMA !!
Zcela nové nejeté kolo Kross Level 2.0 29'' !! Na kolo je 2 ROKY ZÁRUKA a 2 garanční prohlídky ZDARMA v naší kamenné prodejně !! Rám:ALUMINIUM LITE Počet rychlostí:3x8 Vidlice:SR SUNTOUR XCM RL …
Prodám dámské elektrokolo Crussis
Nabídka
26/10/2020
11:17
Prodám dámské elektrokolo Crussis
Prodám dámské elektrokolo Crussis, málo jeté cca 1.00km.SPEClFlKACE ELEKTROKOLA Model 4-cllTY-2 je eleKrokolo městského charakteru Rám kola slitina alu 6061 Pňehazovačka: sHlMANo RD-TX35 ToURNEY 7-sp…