c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
LEADER FOX KENT 29", 2020 ČERNÁ MAT/BÍLÁ
Nabídka
10/11/2020 07:07
25/10/2020
15:40
LEADER FOX KENT 29", 2020 ČERNÁ MAT/BÍLÁ
Koupeno 14.5. 2020 (platná záruka) původní cena 54.706,- Kč. Najeto 836km po polních cestách a silnici, Velikost rámu 21,5 (měřím 190cm), dva klíče, nabíječka, servis 09/2020. Kolo prodávám z důvodu…
Downhill kolo
Nabídka
28/10/2020
14:11
Downhill kolo
Prodam downhill kolo Představec husefelt Řazeni shimano sora Kliky cmp Řadici paky shimano st-ef51 Průměr kol 26 Plaště kenda 2.35 26 Udělam slevu
GT Transeo Elite 2020 trekingové kolo, vel. M
Nabídka
28/10/2020
13:06
GT Transeo Elite 2020 trekingové kolo, vel. M
rodám v Květnu 2020 kupované kolo GT Transeo, důvod prodeje je že si chci koupit silnici. Kolo je ve výborném stavu krátce po servisu, vše je jak má být. Navíc má kolo: ROHY ŘÍDÍTEK ERGONOMICKÉ ČERNÉ…
Silnička maxbike
Nabídka
28/10/2020
10:06
Silnička maxbike
Prodám silniční kolo postavené na rámu maxbike, osazení shimano ultegra, kola mavic ksyrium sl, karbonová vidlice, původně vše bylo osazeno ne nějaké hořčíkové meridě, na které praskl rám, takže byl…
Mavic Cosmic Pro Carbon
Nabídka
27/10/2020
21:51
Mavic Cosmic Pro Carbon
Prodám sadu zapletených kol Mavic Cosmic Pro Carbon white. Výška ráfku 52mm vč. brzdné plochy. Ořech Shimano - používána sada Dura Ace 11s Di2. Obuté pláště Vredestein Fortezza Senso 23mm 6-10 Bar.…
Kliky S-Works + wattmetr Power2max
Nabídka
27/10/2020
20:22
Kliky S-Works + wattmetr Power2max
Kliky S-Works 172,5 mm a převodníky Praxis Works 52/36 Wattmetr určený pro kliky Specialized a S-Works Specifikace: Přesnost: +/- 2% Rozteč (BCD): 110mm Kompatibilita: Specialized Funkce: výkon,…
Přední kolo Zipp 202, galuska, ráf. brzda, nové.
Nabídka
27/10/2020
19:37
Přední kolo Zipp 202, galuska, ráf. brzda, nové.
Prodám nové přední kolo Zipp 202, galuskové, na ráfkovou brzdu, rok výroby 2018 - viz foto č.4. Výška ráfku 32 mm, galuska nebyla nalepena, hmotnost 547 gr., zváženo. Součástí prodeje je též sada…
Cube
Nabídka
27/10/2020
19:26
Cube
Prodám pěkné opečovávané kolo Cube Sedlo:Selle Italia Pláště:Ritchey 700x25 Shimano Tiagra/Sora Pedaly Look Převodníky 34/50 Kazeta 11-34 Nový řetěz Uničov.Bližší info email.
Cyklokrosová galusková kola, náboje DT swiss 350
Nabídka
27/10/2020 17:25
5/10/2020
20:41
Cyklokrosová galusková kola, náboje DT swiss 350
Prodám Cyklokrosová galusková kola, náboje DT swiss 350, ráfky Remerx RTX. Kola jsou jetá cca 10km, jako nová. Dráty sapim CX ray.Na kole je nejetá kazeta Shimano Ultegra 11sp, 11-34, ultegra (R8000)…
Haibike HEET SL karbonová rámová sada včetně tlumiče ,velikost 52cm XL
Nabídka
27/10/2020
15:53
Haibike HEET SL karbonová rámová sada včetně tlumiče ,velikost 52cm XL
Nová karbonová rámová sada ve velikosti XL https://www.kolacalek.cz/Haibike-Heet-SL-d6208.htm
Chariot Cougar 1
Nabídka
27/10/2020
15:46
Chariot Cougar 1
Prodám vozík Chariot Cougar 1. Součástí je třetí kolo (běžecký set) a samozřejmě cykloset (vodící tyč, rychloupínák a přidávám též pevnou osu pro připojení k modernějším kolům). Vozík byl využíván je…
Haibike Challenge Life dámská karbonová rámová silniční sada velikosti SUPER CENA
Nabídka
27/10/2020
14:51
Haibike Challenge Life dámská karbonová rámová silniční sada velikosti SUPER CENA
Na prodej dámská karbonová silniční rámová sada ve velikosti 44cm https://www.kolacalek.cz/Haibike-Challenge-Life-44cm-d6206.htm ve velikosti 48cm https://www.kolacalek.cz/Haibike-Challenge-Life-48cm…
NOVÁ VIDLICE MARZOCCHI BOMBER Z2 2020
Nabídka
27/10/2020 14:20
2/4/2020
15:43
NOVÁ VIDLICE MARZOCCHI BOMBER Z2 2020
Prodám novou vidlici Marzocchi Bomber Z2. Model: 2020, zdvih: 150mm, pevná osa boost: 15x110mm, krk: taperred, na 29 nebo 27,5+ výplet. Vidlice je sundána z nového kola Ducati MIG-S 2020 a jsou k ní…
Brzdové/řadící páky a brzdy Shimano R785 Di2
Nabídka
27/10/2020 13:45
19/10/2020
19:58
Brzdové/řadící páky a brzdy Shimano R785 Di2
Páky ST-R785 Di2 2x11s, brzdy BR-RS785. Délka vedení 1700/1000mm. Zcela nové, nepoužité při stavbě kola, plná záruka. !! INZERÁT PLATÍ A JE AKTUÁLNÍ AŽ DO SMAZÁNÍ !!
Dráhová karbonová kola IDEA T4 - Miche Pista Grande (výprodej)
Nabídka
27/10/2020 13:38
11/6/2020
16:32
Dráhová karbonová kola IDEA T4 - Miche Pista Grande (výprodej)
Dobrý den, nabízíme výprodejová 200 km použitá zapletená kola IDEA T4 na nábojích Miche Primato Pista Grande. Zapletená kola jsou loňský model letošní edice kol: https://www.rafkarna.cz/idea-road…
MIXIT + PENCO
Nabídka
27/10/2020 11:36
25/11/2019
11:48
MIXIT + PENCO
Prodám všemožné druhy produktů MIXIT a PENCO s krátkou dobou exspirace či po této době (vše skladováno v chladu a tmě): MIXIT: kaše, müsli, oříšky, čokolády, mrazem sušené ovoce.... PENCO: iontové…
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX PIKE DEBON AIR, 140MM,BOOST
Nabídka
27/10/2020 11:35
18/10/2018
14:37
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX PIKE DEBON AIR, 140MM,BOOST
Prodám novou vidlici Rock Shox Pike RC. Zdvih: 140mm, pevná osa boost: 15x110mm, na 29 nebo 29+ výplet. Sloupek taperred - délka 17,3mm,19,3mm nebo 21,3mm možnost výběru - mám více ks. Vidlice je…
Haibike Light SL26 karbonový rám 16" NOVÝ
Nabídka
27/10/2020
10:53
Haibike Light SL26 karbonový rám 16" NOVÝ
Nový karbonový rám vhodný na stavbu dětského lehkého kola. https://www.kolacalek.cz/Haibike-Ligt-SL-26-karbon-d6203.htm
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX PIKE DEBON AIR, 120MM, 2019
Nabídka
27/10/2020 10:05
3/10/2018
23:13
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX PIKE DEBON AIR, 120MM, 2019
Prodám novou vidlici Rock Shox Pike RC. Model: 2019. Zdvih: 120mm, pevná osa boost: 15x110mm, sloupek taperred neseřezaný 26cm, na 29 nebo 29+ výplet. Vidlice nebyla nikdy nasazená na kole. Cena:…
Haibike Liht SL 29 rám na horské kolo karbon velikost 40cm
Nabídka
27/10/2020 09:37
26/10/2020
16:25
Haibike Liht SL 29 rám na horské kolo karbon velikost 40cm
Váha včetně hlavového složení 1,38kg https://www.kolacalek.cz/Haibike-Light-SL29-ramova-sada-d6202.htm
NOVÁ VIDLICE ROCKSHOX REVELATION RC 2018
Nabídka
27/10/2020 09:35
12/9/2018
22:00
NOVÁ VIDLICE ROCKSHOX REVELATION RC 2018
Prodám novou vidlici Rock Shox Revelation RC. Zdvih: 150mm, pevná osa boost: 15x110mm, krk: taperred, na 27,5 výplet. Model: 2018. Vidlice je sundaná s nového nikdy nejetého kola Rock Machine…