c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
TREK EMONDA SLR - 56 cm - elektronický DURA-ACE Di2 - zapletená kola C35
Nabídka
3/11/2020 11:25
24/10/2020
11:24
TREK EMONDA SLR - 56 cm - elektronický DURA-ACE Di2 - zapletená kola C35
Nabízím exkluzivní silniční raketu TREK EMONDA SLR, velikost rámu 56. (vhodné pro postavu od cca 175 cm) Jedná se o zakázkovou stavbu, která proběhla v únoru 2018, zakoupen byl samotný rám, doležený…
Fox float 36 kashima 27.5
Nabídka
27/10/2020
22:22
Fox float 36 kashima 27.5
Prodám vidlici fox Float 36 s kashimou a GRIP2 (nastavení nízké a vysoké komprese). Vidlice je v pěkném stavu na vnitřních nohách je jeden mini skrabaneček, který není ani pořádně vidět, nejspíš od…
Mavic Cosmic Pro Carbon
Nabídka
27/10/2020
21:51
Mavic Cosmic Pro Carbon
Prodám sadu zapletených kol Mavic Cosmic Pro Carbon white. Výška ráfku 52mm vč. brzdné plochy. Ořech Shimano - používána sada Dura Ace 11s Di2. Obuté pláště Vredestein Fortezza Senso 23mm 6-10 Bar.…
TRIBAN RC500
Nabídka
27/10/2020
21:10
TRIBAN RC500
Původní brzdové třmeny vyměněny za hydromechanické zn. Force. Kotouče shimano SMRT 180 předek, 160 vzadu. Kazeta shimano Řetěz shimano + jeden náhradni. Kolo kupováno někdy kolem dubna letošního…
Kliky S-Works + wattmetr Power2max
Nabídka
27/10/2020
20:22
Kliky S-Works + wattmetr Power2max
Kliky S-Works 172,5 mm a převodníky Praxis Works 52/36 Wattmetr určený pro kliky Specialized a S-Works Specifikace: Přesnost: +/- 2% Rozteč (BCD): 110mm Kompatibilita: Specialized Funkce: výkon,…
Přední kolo Zipp 202, galuska, ráf. brzda, nové.
Nabídka
27/10/2020
19:37
Přední kolo Zipp 202, galuska, ráf. brzda, nové.
Prodám nové přední kolo Zipp 202, galuskové, na ráfkovou brzdu, rok výroby 2018 - viz foto č.4. Výška ráfku 32 mm, galuska nebyla nalepena, hmotnost 547 gr., zváženo. Součástí prodeje je též sada…
Cube
Nabídka
27/10/2020
19:26
Cube
Prodám pěkné opečovávané kolo Cube Sedlo:Selle Italia Pláště:Ritchey 700x25 Shimano Tiagra/Sora Pedaly Look Převodníky 34/50 Kazeta 11-34 Nový řetěz Uničov.Bližší info email.
Cyklokrosová galusková kola, náboje DT swiss 350
Nabídka
27/10/2020 17:25
5/10/2020
20:41
Cyklokrosová galusková kola, náboje DT swiss 350
Prodám Cyklokrosová galusková kola, náboje DT swiss 350, ráfky Remerx RTX. Kola jsou jetá cca 10km, jako nová. Dráty sapim CX ray.Na kole je nejetá kazeta Shimano Ultegra 11sp, 11-34, ultegra (R8000)…
Haibike HEET SL karbonová rámová sada včetně tlumiče ,velikost 52cm XL
Nabídka
27/10/2020
15:53
Haibike HEET SL karbonová rámová sada včetně tlumiče ,velikost 52cm XL
Nová karbonová rámová sada ve velikosti XL https://www.kolacalek.cz/Haibike-Heet-SL-d6208.htm
Chariot Cougar 1
Nabídka
27/10/2020
15:46
Chariot Cougar 1
Prodám vozík Chariot Cougar 1. Součástí je třetí kolo (běžecký set) a samozřejmě cykloset (vodící tyč, rychloupínák a přidávám též pevnou osu pro připojení k modernějším kolům). Vozík byl využíván je…
Haibike Challenge Life dámská karbonová rámová silniční sada velikosti SUPER CENA
Nabídka
27/10/2020
14:51
Haibike Challenge Life dámská karbonová rámová silniční sada velikosti SUPER CENA
Na prodej dámská karbonová silniční rámová sada ve velikosti 44cm https://www.kolacalek.cz/Haibike-Challenge-Life-44cm-d6206.htm ve velikosti 48cm https://www.kolacalek.cz/Haibike-Challenge-Life-48cm…
NOVÁ VIDLICE MARZOCCHI BOMBER Z2 2020
Nabídka
27/10/2020 14:20
2/4/2020
15:43
NOVÁ VIDLICE MARZOCCHI BOMBER Z2 2020
Prodám novou vidlici Marzocchi Bomber Z2. Model: 2020, zdvih: 150mm, pevná osa boost: 15x110mm, krk: taperred, na 29 nebo 27,5+ výplet. Vidlice je sundána z nového kola Ducati MIG-S 2020 a jsou k ní…
Brzdové/řadící páky a brzdy Shimano R785 Di2
Nabídka
27/10/2020 13:45
19/10/2020
19:58
Brzdové/řadící páky a brzdy Shimano R785 Di2
Páky ST-R785 Di2 2x11s, brzdy BR-RS785. Délka vedení 1700/1000mm. Zcela nové, nepoužité při stavbě kola, plná záruka. !! INZERÁT PLATÍ A JE AKTUÁLNÍ AŽ DO SMAZÁNÍ !!
Dráhová karbonová kola IDEA T4 - Miche Pista Grande (výprodej)
Nabídka
27/10/2020 13:38
11/6/2020
16:32
Dráhová karbonová kola IDEA T4 - Miche Pista Grande (výprodej)
Dobrý den, nabízíme výprodejová 200 km použitá zapletená kola IDEA T4 na nábojích Miche Primato Pista Grande. Zapletená kola jsou loňský model letošní edice kol: https://www.rafkarna.cz/idea-road…
MIXIT + PENCO
Nabídka
27/10/2020 11:36
25/11/2019
11:48
MIXIT + PENCO
Prodám všemožné druhy produktů MIXIT a PENCO s krátkou dobou exspirace či po této době (vše skladováno v chladu a tmě): MIXIT: kaše, müsli, oříšky, čokolády, mrazem sušené ovoce.... PENCO: iontové…
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX PIKE DEBON AIR, 140MM,BOOST
Nabídka
27/10/2020 11:35
18/10/2018
14:37
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX PIKE DEBON AIR, 140MM,BOOST
Prodám novou vidlici Rock Shox Pike RC. Zdvih: 140mm, pevná osa boost: 15x110mm, na 29 nebo 29+ výplet. Sloupek taperred - délka 17,3mm,19,3mm nebo 21,3mm možnost výběru - mám více ks. Vidlice je…
Haibike Light SL26 karbonový rám 16" NOVÝ
Nabídka
27/10/2020
10:53
Haibike Light SL26 karbonový rám 16" NOVÝ
Nový karbonový rám vhodný na stavbu dětského lehkého kola. https://www.kolacalek.cz/Haibike-Ligt-SL-26-karbon-d6203.htm
Zapletená kola DT Swiss M1700 Spline 29" Boost
Nabídka
27/10/2020 10:21
28/6/2020
16:18
Zapletená kola DT Swiss M1700 Spline 29" Boost
Prodám nová zapletená kola DT Swiss M1700 Spline 29" Boost, vnitřní šíře ráfků 25mm, osy 15/110 a 12/148, ořech buď Sram XD nebo Shimano Micro Spline. Uchycení kotoučů na Centerlock. Mohu nabídnout i…
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX PIKE DEBON AIR, 120MM, 2019
Nabídka
27/10/2020 10:05
3/10/2018
23:13
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX PIKE DEBON AIR, 120MM, 2019
Prodám novou vidlici Rock Shox Pike RC. Model: 2019. Zdvih: 120mm, pevná osa boost: 15x110mm, sloupek taperred neseřezaný 26cm, na 29 nebo 29+ výplet. Vidlice nebyla nikdy nasazená na kole. Cena:…
NOVÁ VIDLICE ROCKSHOX REVELATION RC 2018
Nabídka
27/10/2020 09:35
12/9/2018
22:00
NOVÁ VIDLICE ROCKSHOX REVELATION RC 2018
Prodám novou vidlici Rock Shox Revelation RC. Zdvih: 150mm, pevná osa boost: 15x110mm, krk: taperred, na 27,5 výplet. Model: 2018. Vidlice je sundaná s nového nikdy nejetého kola Rock Machine…
Author Horizon ASL, 1x 19", SLEVA
Nabídka
27/10/2020 01:42
25/2/2020
12:09
Author Horizon ASL, 1x 19", SLEVA
Author Horizon ASL, 1x velikost 19" na cca 160 - 175cm K vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku PŮVODNÍ CENA 11990,- NYNÍ za 10990,- Kč Dobírka 250,-Kč Info na tel. 602…