c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Ghost Nivolet 2.8 AL XL
Nabídka
29/10/2020 18:31
8/10/2020
16:54
Ghost Nivolet 2.8 AL XL
Prodám hliníkové silniční kolo Ghost Nivolet 2.8 AL XL včetně blatníků SKS Raceblade Long. Jedná se o endurance geometrii, vhodné na výšku postavy 185-200 cm. Výbava: - sada kompletní Shimano Tiagra…
Elektrokolo KTM MACINA RACE 273
Nabídka
28/10/2020
00:41
Elektrokolo KTM MACINA RACE 273
Prodám horské elektrokolo KTM Macina Race 273. Koupeno duben 2020, najeto cca 960km, super stav, drobné oděrky, záruka. Velikost 15" - jezdí na něm manželka vysoká 165cm. Původní cena Kč 82 490,-. …
Cube
Nabídka
27/10/2020
19:26
Cube
Prodám pěkné opečovávané kolo Cube Sedlo:Selle Italia Pláště:Ritchey 700x25 Shimano Tiagra/Sora Pedaly Look Převodníky 34/50 Kazeta 11-34 Nový řetěz Uničov.Bližší info email.
Trenažer Elite Qubo PowerMag
Nabídka
26/10/2020
19:46
Trenažer Elite Qubo PowerMag
Prodám používaný, ale velice zachovalý trenažer. Jediná vada je jednom místě prodřený bowden k ovladači odporu. Funkčně to ovšem ničemu nevadí. Trenažer byl velice málo využívaný. Prodám včetně…
Elektrokolo 4Ever Ennyx 2 27,5+, vel. 17"
Nabídka
26/10/2020 17:29
3/9/2019
22:01
Elektrokolo 4Ever Ennyx 2 27,5+, vel. 17"
Prodám nové nepoužité elektrokolo 4Ever Ennyx 2 27,5+ (po dohodě možno vyměnit kola za 29"), velikost rámu 17", model 2019, motor Brose Rám: ALU 7005 BOOST + battery integrated Vidlice: ROCK SHOX…
sedlo PROLOGO ZERO-II PAS CPC TiROX - černo červená barva
Nabídka
26/10/2020
16:39
sedlo PROLOGO ZERO-II PAS CPC TiROX - černo červená barva
CPC Airing 2017 - vylepšené tlumení vibrací a přilnavost PAS System - eliminuje tlakové body vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem tvar: ploché, určení: unisex skelet: nylon, U-clip…
časovka Orbea
Nabídka
26/10/2020
16:28
časovka Orbea
Prodám časovku Orbea velikost 54. Karbonová kola nejsou součástí prodeje. Řazení Shimano Ultegra 11 speed. Stav velmi dobrý.
Peugeot Professionnel 600
Nabídka
26/10/2020
12:54
Peugeot Professionnel 600
prodám ocelovou silničku s osazením Campagnolo Mirage super stav, udržovaná, bez investic rámovka velikost 56, trubky Reynolds 531 sada Campagnolo Mirage 8 rychlostí kliky Campagnolo Chorus,…
Trek 8000
Nabídka
26/10/2020
12:40
Trek 8000
prodám Trek 8000 komplet nový pohon 1x10 (měnič, převodník, řazení, kazeta, řetěz), nové kotouče, zbytek v super stavu, udržováno, bez investic rám Alu velikost 19 palců vidlice Rock Shox Reba SL…
Mongoose MISCHIEF
Nabídka
25/10/2020
20:43
Mongoose MISCHIEF
Prodám použité BMX kolo Mongoose MISCHIEF, v pěkném stavu, nový přední plášť, 4ks pegy, málo jeté...
GT ZASKAR 27,5 SPORT
Nabídka
25/10/2020
20:25
GT ZASKAR 27,5 SPORT
Prodám krásné horské kolo GT ZASKAR 27,5 SPORT, velikost M, vybavení Shimano Deore, vzduchová vidlice RockShox 100mm, málo jeté..
GT Force 3
Nabídka
25/10/2020
19:43
GT Force 3
Prodám Enduro kolo GT Force 3, zdvihy 150/150mm, velikost rámu M, výbava Shimano Deore, brzdy Avid. Bližší specifikace na https://kolo.cz/clanek/gt-force-3-0-2013, drobné úpravy, pěkný stav, ideální…
Zapletená kola RaceFace AR25 29" boost
Nabídka
25/10/2020
16:46
Zapletená kola RaceFace AR25 29" boost
Prodám zapletená kola RaceFace AR25 29"boost. Přední 15x110, Zadní 12x148. Kola v dobrém stavu,stáří 6 měsíců, upevnění kotoučů na centerlock, užívána jako bezdušová, Shimano ořech. Drobná vada na…
Přesmykač Dura ACE
Nabídka
25/10/2020
09:28
Přesmykač Dura ACE
Prodám pěkný smykač. Plně funkční.
Specialized Expert Road
Nabídka
25/10/2020
09:20
Specialized Expert Road
Bota Expert Road přináší vysoký výkon a pohodlí za bezkonkurenční cenu. To proto, že jsme ji vyrobili s kompozitovými podrážkami, nastavení je ovládáno kolečkem Boa® a při výrobě jsme použili naši…
Tlumič Rock Shox Monarch
Nabídka
24/10/2020
17:18
Tlumič Rock Shox Monarch
Nabízím nepoužitý - nový tlumič RS Monarch (rozteč 160 mm)
Gravel Ducati
Nabídka
24/10/2020
17:15
Gravel Ducati
Nabízím nový Gravel bike Ducati se sadou Shimano 105/řazení a brzdiče Ultegra
TRETRY SIDI TIGER CARBON
Nabídka
24/10/2020
13:53
TRETRY SIDI TIGER CARBON
DOBRÝ DEN, PRODÁM TRETRY SIDI TIGER CARBON, VELIKOST 44. US 10, PÁRKRÁT JETÉ JAKO NOVÉ, DOKLAD SAMOZŘEJMOSTÍ, JEN OSOBNÍ PŘEVZETÍ.
Košíky Campagnolo Superrecord
Nabídka
24/10/2020
13:39
Košíky Campagnolo Superrecord
Prodám dvě sezony použivané košíky Cam.s.record včetně lahvi.Cena se stále pohybuje okolo 1400 Kč.Láhve skoro nepoužité. K dispozici mám 3 sady těchto košíků Cena za 1ks 800 Kč Cena při 2ks 700 Kč za…
Nové horské kolo MRX Elite 27.5", výprodej
Nabídka
23/10/2020
21:19
Nové horské kolo MRX Elite 27.5", výprodej
Prodám nové horské kolo MRX elite 27.5" velikost M 170-180cm Rám Alu Mrx 19,5" Kola Remerx Rocky 27.5, náboje Shimano, obuté na Impact (Schwalbe) Vidlice Suntour XCM30 ovládání z řídítek Kliky…
kazeta Shimano 105 FC-R7000 11 11-28
Nabídka
22/10/2020
14:31
kazeta Shimano 105 FC-R7000 11 11-28
prodám nejetou kazetu, pouze vybaleno z krabice nejlépe osobní předání