c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
S-Works Tarmac 2020 v.58 12s - satin granite / blue green foil - možnost jen rámu
Nabídka
31/10/2020 14:59
4/10/2020
16:04
S-Works Tarmac 2020 v.58 12s - satin granite / blue green foil - možnost jen rámu
Rám: S-Works Tarmac SL6 2020 satin granite / blue green foil FACT 12r velikost 58cm Sada 2x12s - SRAM Red eTap AXS s wattmetrem Kladky Oversize Ceramic Speed Coated -Green Limited Kola: Roval CLX…
PRODÁM HORSKÉ KOLO
Nabídka
20/10/2020
21:58
PRODÁM HORSKÉ KOLO
Prodám horské kolo Wheeler Pro Teen 26",velikost M (160-170 cm),vidlice SR Suntour,,převody 3x7,komponenty Shimano (přehazovačka Shimano Altus,přesmykač Shimano,kazeta Shimano 14-34 z),dvoustěnné…
Prodám horské kolo Core Sprinter 26"
Nabídka
20/10/2020
00:35
Prodám horské kolo Core Sprinter 26"
Nabízím k prodeji své předchozí horské kolo postavené na hliníkovém rámu Core české výroby. Rám: Core Sprinter (Al) Vidlice: Suntour XCR32 RL - pružinová, zdvih 100mm, uzamykání z řídítek Brzdy:…
Specialized Rockhopper expert
Nabídka
17/10/2020
11:02
Specialized Rockhopper expert
Dobrý den, prodám horské kolo Specialized Rockhopper expert. Velikost rámu L (do 190 cm), kola 29". Kvalitní řazení SRAM X5 (2x10) a hydraulické brzdy Tektro Gemini. Kvalitní vzduchová vidlice SR…
Specialized Epic Comp AL
Nabídka
14/10/2020
18:52
Specialized Epic Comp AL
Nové kolo hliníkový rám velikost XL řazení Sram vidlice RockShox hliníková kola Roval původní cena 81 999,- Cena NYNÍ 59 500,- Pro zájem nebo info 602339447
Koupím GRAVEL, cyklokros kolo v carbonu
Nabídka
13/10/2020
17:47
Koupím GRAVEL, cyklokros kolo v carbonu
Koupím gravel, cyklokros kolo v carbonu a s kotoučovými brzdami. Značka ani kosmetické vady nerozhodují, jde mi spíš o funkčnost a dobrou cenu. Měřím 177cm. Můj telefon je 776337537, nabídku včetně…
Prodám dětské kolo MERIDA
Nabídka
11/10/2020
14:34
Prodám dětské kolo MERIDA
Dětské kolo MERIDA je vhodné pro děti s výškou postavy cca od 90 do 105 cm. Díky hliníkovému rámu má kolo solidní hmotnost a je doplněné o kvalitní komponenty. Nechybí balanční kolečka a bezpečnostní…
Focus Izalco Race 9.8 Disc, 2020, vel XL, Ultegra
Nabídka
6/10/2020
08:17
Focus Izalco Race 9.8 Disc, 2020, vel XL, Ultegra
Prodám nové karbon.kolo Focus Izalco Race 9.8 Disc FireRed, model 2020, vel. XL, osazení Ultegra R8000, set kol DT Swiss P1850 SPLINE DB 23, hmotnost do 8 kg, v TOP stavu, bez pedálů. Koupeno v…
Specialized Turbo Levo HT (Test Bike najeto 500km)
Nabídka
5/10/2020
19:48
Specialized Turbo Levo HT (Test Bike najeto 500km)
Test bike najeto 500km Hard Tail Hliníkový rám Lehká vada laku Ve výbavě originální dosplej Původní cena 67 000,- NYNÍ 49 000,-
Specialized Turbo Levo SL Comp (Test Bike najeto 1000km)
Nabídka
5/10/2020
19:42
Specialized Turbo Levo SL Comp (Test Bike najeto 1000km)
velikost L Test bike najeto 1000km Možnost dokoupení originální externí baterie a displeje teleskopická sedlovka hliníkový rám původní cena 156 000,- NYNÍ 115 000,-
Scott Spark RC 900 Team 2020
Nabídka
5/10/2020
19:20
Scott Spark RC 900 Team 2020
Prodám celoodpružené kolo Scott Spark RC 900 Team 2020. Kolo je v super stavu najeto cca do 1000 km, pravidelně servisované ve značkovém servisu. Vše v původním stavu tak jak bylo kolo koupeno, kola…
Scott Addict 10 Disc model 2019 velikost 54
Nabídka
29/9/2020
22:27
Scott Addict 10 Disc model 2019 velikost 54
Prodám silniční kolo Scott Addict 10 Disc model 2019, velikost 54, kotoučové brzdy Shimano ultegra. Osazení Shimano ultegra. Převody 2x11. Barva černá a měděná. Košíky Elite. Hmotnost 8,2 kg. Na…
Lectron Esconder MFX
Nabídka
22/9/2020
19:43
Lectron Esconder MFX
Prodám dvě horská elektrokola Lectron Esconder MFX.Velikost rámu 21", kola 29", uzamykatelná vzduchová vydlice, verze s baterií Panasonic 17,5Ah (630Wh), najeto 1200Km a 700Km, asistence motoru z…
Elektrokolo Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 625 (2021)
Nabídka
19/9/2020
01:12
Elektrokolo Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 625 (2021)
Prodám Elektrokolo Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 625 (2021) 29" - iridium´ n´ green. Velikost rámu 20”, velikost kol 29”. Kupované 11.9.2020 v Drážďanech. Záruka 2 roky. Najeto 300 km. Bez poškození,…
SCOTT SPARK RC WORLD CUP 2020
Nabídka
15/9/2020
21:23
SCOTT SPARK RC WORLD CUP 2020
Prodám horské kolo SCOTT SPARK RC 2020 ve špičkovém stavu, servis kola v autorizovaného servisu. Kolo je od dubna 2020. Kupní smlouva samozřejmostí. Ke kolu v ceně dávám převodník sram 32 T, dvě…
Koupím Rockrider xc 100 nebo 500
Nabídka
15/9/2020
15:56
Koupím Rockrider xc 100 nebo 500
Dobrý den, koupím kolo ROCKRIDER XC 100, nebo ROCKRIDER XC 500. Cena dohodou. Děkuji.
Elektrokolo 1000 W, 48 V, motor evbike
Nabídka
13/9/2020
18:10
Elektrokolo 1000 W, 48 V, motor evbike
Prodám elektrokolo, používané, ale ve velmi pěkném stavu. 1000 W, 48 V, motor evbike. Přijeďte si ho vyzkoušet.
Kliky truativ stylo 6K
Nabídka
3/9/2020
14:21
Kliky truativ stylo 6K
Nabízím nové kliky truativ Stylo 6k s převodníkem Sram 34Z Kliky byli pouze vyzkoušené a jsou bez poškození Po Vysočině mohu zdarma zavést.
Dětské kolo Superior 8-13 let za 1 500 Kč
Nabídka
1/9/2020
15:44
Dětské kolo Superior 8-13 let za 1 500 Kč
Dětské kolo Superior 8-13 let (130 - 150 cm ) za 1 500 Kč , PC 9 000 Kč
Kolo Dema 26´´ po servisu za 1000 Kč
Nabídka
1/9/2020
15:40
Kolo Dema 26´´ po servisu za 1000 Kč
Kolo Dema 26´´ po servisu za 1000 Kč, pravidelný servis, nové gumy, přehazovačka, sedlo. PC 18 000 Kč
Dětské kolo Superior 4-9 let za 1 500 Kč
Nabídka
1/9/2020
15:32
Dětské kolo Superior 4-9 let za 1 500 Kč
Dětské kolo superior 4-9 let , PC 8 000 Kč .