c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
SPECIALIZED TARMAC Sagan Edition
Nabídka
21/10/2020 21:50
7/9/2020
14:23
SPECIALIZED TARMAC Sagan Edition
prodám TOP výbava TOP stav
Force karbon 26-27,5
Nabídka
20/10/2020
11:03
Force karbon 26-27,5
Prodám 8km jetou vidlici force na 26 až 27,5 kola, uchycení rychloupínák,rovný sloupek 1 1/8
Scott Scale 700 RC PC:145tisíc
Nabídka
20/10/2020
09:39
Scott Scale 700 RC PC:145tisíc
Dobrý den, prodám Scott Scale 700 RC karbon. Ideální velikost jezdce je 170-185cm. (oproti jiným značkám odpovídá spíše M) Výbava - Vidlice Rock Shox SID RL3, Přehazovačka Sram XX1, brzdy a páčky…
Prodám přední náboj Scott
Nabídka
19/10/2020
18:27
Prodám přední náboj Scott
Prodám zachovalý náboj sundaný z kola Scott spark. Ložiska nemají žádný "vakl". Šířka : 100mm 32 děr Rychloupínák 6 děr na kotouč
Silniční kolo ve velmi zachovalém skoro novém stavu
Nabídka
18/10/2020
15:19
Silniční kolo ve velmi zachovalém skoro novém stavu
Na prodej silniční kolo, které bylo jetto Na trenažéru, sestavení z dílů, které byly vyčištěny, vzhled vypadá velice dobře, plně funkční kolo ať už jako retro, nebo na trenažér, nebo zimák. Velikost…
nové brýle na prodej
Nabídka
18/10/2020 15:12
19/5/2020
14:19
nové brýle na prodej
nové brýle na prodej viz foto
Brzdy kotoučové Shimano MT420 - 4 pístková P+Z + kotouče
Nabídka
18/10/2020 15:12
27/8/2020
15:29
Brzdy kotoučové Shimano MT420 - 4 pístková P+Z + kotouče
Brzda kotoučová Shimano MT420 - 4 pístková přední: kompletní natlakovaná sada přední páka BLMT401 a třmen BRMT420 se 4-písty černá hadička SMBH90 100cm uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru polymerové…
Vertex Synchro R111
Nabídka
18/10/2020 15:09
12/10/2020
21:44
Vertex Synchro R111
Restart silničního kola, velikost 58cm, tam jako nový, ostatní všechny komponenty nové, postaveno na sadě Shimano 105, 2x10 rychlostí, kliky 175mm 50/34, kazeta 11-25, nebo 11-36,
Sada - sedlovka a představec THOMSON Elite
Nabídka
18/10/2020
11:16
Sada - sedlovka a představec THOMSON Elite
Prodám představec a sedlovku Thomson Elite Představec Thomson Elite: délka 90mm / sklon 0° 31,8 Sedlovka Thomson Elite X4: 31,6x410 Kvalitní USA komponenty, precizní přesné zpracování, nízká…
RS YARI 180 mm, s Fast suspension patronou
Nabídka
18/10/2020
10:33
RS YARI 180 mm, s Fast suspension patronou
Rock Shox Yari 27,5" - zdvih nastaven na 180 mm + Debon air kit, pro citlivější chod, původně 170 mm - Fast Suspension (Yari Up) olejová patrona s možností nastavení pomalé a střední komprese, cena…
NOVÉ Zapletená kola WTB i23 29" boost (1750g)-sundané z TOP modelu RM Blizz
Nabídka
17/10/2020
23:34
NOVÉ Zapletená kola WTB i23 29" boost (1750g)-sundané z TOP modelu RM Blizz
Prodám NOVÁ 29 palcová zapletená kola sundané z TOP kola RM Blizz 90-29. Jedná se o kola na ráfcích WTB KOM Light i23 TCS 29", kvalitní náboje BITEX na centerlock. Přední 15x110mm, zadní 12x148 s…
Nabídka
17/10/2020
18:18
Horské kolo specialized chiesel comp
Prodám horské kolo Specializet Chisel Comp. Jedna se nejlehci hliníkový rám. vaha kola 10.8kg.Kola 29" vybava shimano deore xt. kotouče 180/160. Řazeni 2x10. Po servise vydlice, nový řetěz.…
Horské kolo 19" Maxbike M907, vzduch RL-R, SLX,odpruž.sedlovka
Nabídka
17/10/2020
16:39
Horské kolo 19" Maxbike M907, vzduch RL-R, SLX,odpruž.sedlovka
Prodám lehké, málo jeté a výborně vybavené horské kolo Maxbike 19" M907 2016 ve velmi dobrém stavu. Původní cena kola 29.000 Kč, letos dokupovaná odpružená sedlovka v ceně 2000,- ; nyní prodám vše za…
ElektrokoloTotem Eagle
Nabídka
17/10/2020
13:25
ElektrokoloTotem Eagle
Nabízím k prodeji elektrokolo. Okolo je pečováno, vypadá jako nové, ježděno pouze do práce, do práce už nejezdím, proto ho prodávám. Přidám uživatelskou příručku a nosič s brašnou
Prodám karbonové galuskouvé silniční kola Nextie 38mm. la
Nabídka
17/10/2020
08:55
Prodám karbonové galuskouvé silniční kola Nextie 38mm. la
Prodám silniční galuskouváha karbonová kola +waťák Power tap G3. Na zadním kole je zapletený Waťák Power tap G3.pořizovací cena 17000, galuska S-works Turbo gipron 25. Ořech Shimano na 11kazetu. …
Vautron Diamond 26" 3x10 DISC
Nabídka
16/10/2020
20:09
Vautron Diamond 26" 3x10 DISC
Prodám jeté kolo Vautron Diamond DHF. Rám velikosti L, kola 26", řazení Shimano 3x10. Kolo je jeté, starší, s několika škrábanci na rámu od běžného používání. Pravidelně servisováno, vše plně funkční…
Kettler Stratos
Nabídka
16/10/2020
11:50
Kettler Stratos
Prodám rotoped Kettler Stratos. Osobní převzetí v Ústí nad Orlicí.
Prodám niple DT Swiss
Nabídka
15/10/2020
17:10
Prodám niple DT Swiss
Prodám nové niple DT Swiss alloy pro lock squorx 2mm x 15mm.
Prodám řidítka Ritchey
Nabídka
15/10/2020
17:05
Prodám řidítka Ritchey
Prodám řidítka Ritchey PRO. Šířka 600mm Průměr 31.8mm