c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Základní servis jízdního kola v hodnotě 690Kč
Nabídka
30/10/2020 23:25
17/10/2020
23:23
Základní servis jízdního kola v hodnotě 690Kč
Cykloservisonderka.cz Zakupte si základní balíček servisu nyní výhodněji. Nabídka platí v období Říjen-Listopad. Běžná cena servisu je 690Kč. Balíček obsahuje: Seřízení: řazení - brzd - hlavového…
Author Classic
Nabídka
20/10/2020
13:20
Author Classic
Prodám trekingové kolo AUTHOR CLASSIC, velikost kol 26“, najeto cca 2000 km, Gripshift, rok výroba cca 2005, málo používané.
Author Basic
Nabídka
20/10/2020
12:50
Author Basic
Prodám horské kolo AUTHOR BASIC, velikost kol 26“, najeto cca 2000 km, odpružená přední vidlice, Gripshift, rok výroby cca 2005, málo používané.
Nabídka
18/10/2020
21:51
Sram Guide R Přední + zadní
Prodám 4-pístky Guide R sundané z nového kola přední + zadní, naplněné, odvzdušněné, páka + hadice + třmen + org. destičky +„čulibrk“. Lokalita k případnému osobnímu předání sever od Prahy 6.
Canyon Ultimate CF SLX 9.0 LTD
Nabídka
18/10/2020
18:43
Canyon Ultimate CF SLX 9.0 LTD
Prodám ve velmi dobrém stavu závodní silniční kolo Canyon Ultimate CF SLX 9.0 LTD s osazením Campagnolo Super Record. Závodní kolo pro pokročilé jezdce, kteří se chtějí posunout dopředu! Celková váha…
Horské kolo CUBE RACE ONE 2017
Nabídka
17/10/2020
21:00
Horské kolo CUBE RACE ONE 2017
Horské kolo CUBE RACE ONE, zakoupené na konci roku 2017, oproti původnímu osazení sedlovka aerozine ( originální přidám také ) , platformy nejsou součástí prodeje, ke kolu původní pedály + SPD…
Karbonový MTB
Nabídka
14/10/2020
21:38
Karbonový MTB
Prodám karbonový MTB, koupeno 5/2020, nový model rámu, záruka 2 roky komponenty, 5 let rám, najeto cca 5000km, prodávám bez košíků a nášlapů. XP969 RÁM/ZDVIH Carbon MTB Race Pro Mid Modulus, Race…
Ghost Kato 2
Nabídka
13/10/2020
19:02
Ghost Kato 2
Prodám kolo Ghost Kato 2 po dceři, kolo je v moc pěkném stavu, neponičené s tachometrem a držákem na pití. Kolo je hlinikové, velice lehké s krásnou barvou. Cena 6000,-
Gravel Cyklistické tretry Sidi Jarin carbon
Nabídka
13/10/2020
16:20
Gravel Cyklistické tretry Sidi Jarin carbon
Jednou použity v TOP stavu a nemají známky použití. Záruka do 20.6.2022 velikost 44. Běžná cena je 9 400 Kč. Gravelové tretry Jarin vhodné na štěrkové cesty a lehčí terén. Tato tretra skvěle…
Prodám Dětské kolo ROCK MACHINE Catherine 20 2019 růžová-bílá
Nabídka
13/10/2020
11:03
Prodám Dětské kolo ROCK MACHINE Catherine 20 2019 růžová-bílá
Prodám zánovní dětské kolo Dětské kolo ROCK MACHINE Catherine 20 2019 růžová-bílá, jeté dcerou jednu sezonu, vhodné pro děti přibližně od 5 - 8 let. Téměř bez známek používání, vhodné do začátku -…
Kliky SRAM QUARQ (Red AXS) Road Carbon 170mm / BB30
Nabídka
10/10/2020
09:17
Kliky SRAM QUARQ (Red AXS) Road Carbon 170mm / BB30
Nabízím kliky SRAM Quarq, uchycení spideru na 8 šroubů, AXS Spider, převodníky nebo Powermeter. Délka: 170mm Osa: BB30 Celková hmotnost včetně osy: 411g (P157g + L 254g) Velmi dobrý stav, jen…
Dětské kolo Electra ELECTRA STRAIGHT
Nabídka
8/10/2020
08:46
Dětské kolo Electra ELECTRA STRAIGHT
Prodám dětské kolo zn. Electra, model ELECTRA STRAIGHT 8 1 16IN. Jedná se o cruiser, které je ideální pro úplně malé děti začátečníky, které se učí teprve jezdit. Oproti běžným dětským kolům, kdy je…
Canyon Pathlite
Nabídka
6/10/2020
17:28
Canyon Pathlite
Prodám kolo Canyon Pathlite velikost 2xs, Shimano Deore M6000 2x10 vidlice vzduchová Suntor, bezdušové pláště. Vše plně funkční, pravidelný servis.
Specialized Kenevo vel. L
Nabídka
6/10/2020
15:51
Specialized Kenevo vel. L
!!Sleva na 80.000,-!! Začala zlobit teleskopicka sedlovka, repase stávající stojí cca 3 až 4t. a měsíc čekání, za nabízenou slevu si můžeš vybrat jakoukoliv sedlovku. Sedlovka ztrácí tlak cca po 10ti…
Tioga factory 26x2,3
Nabídka
6/10/2020
12:34
Tioga factory 26x2,3
2ks zánovní pláště Tioga factory dh. Vhodné na sjezd nebo trail. Cena nového cca 600 Kč/ks. Požaduji 400,- za oba.
Řadící a brzdové hydraulické páky Shimano RS 685 2x11, přesmyk Ultegra 8000, kotouče 76 gramů
Nabídka
5/10/2020
12:46
Řadící a brzdové hydraulické páky Shimano RS 685 2x11, přesmyk Ultegra 8000, kotouče 76 gramů
Řadící a brzdové hydraulické páky Shimano RS 685 2x11, pěkný stav, (přechod na elektriku). Přidám přesmyk Shimano Ultegra R8000 s objímkou a ultralehké brzdové kotouče, 76 gramů, průměr 160 mm.…
Řadící a brzdové hydraulické páky Shimano RS 685 2x11, přesmyk Ultegra 8000, kotouče 76 gramů
Nabídka
5/10/2020
12:41
Řadící a brzdové hydraulické páky Shimano RS 685 2x11, přesmyk Ultegra 8000, kotouče 76 gramů
Řadící a brzdové hydraulické páky Shimano RS 685 2x11, pěkný stav, (přechod na elektriku). Přidám přesmyk Shimano Ultegra R8000 s objímkou a ultralehké brzdové kotouče, 76 gramů, průměr 160 mm.…
Přední kolo DT Swiss X 1900 Spline 29”
Nabídka
3/10/2020
09:22
Přední kolo DT Swiss X 1900 Spline 29”
Nabízím přední kolo DT Swiss X 1900 Spline 29”. Kolo je v perfektním stavu (velmi málo jeté). náboj: DT Swiss straightpull paprsky: DT Swiss Champion ráfky: DT Swiss, lepené 22,5mm niple: DT Swiss…
CANE CREEK HELM COIL MODRA PRUZINA 65LB
Nabídka
2/10/2020
20:25
CANE CREEK HELM COIL MODRA PRUZINA 65LB
prodam modrou pruzinu 65lb (90 - 108 kg) do vidlice Cane Creek Helm coil