c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
GIANT DEFY ADVANCED 2
Nabídka
1/11/2020 14:16
23/10/2020
14:13
GIANT DEFY ADVANCED 2
Prodávám silniční kolo GIANT DEFY ADVANCED 2 skoro jako nové, najeto cca á00 Km. první majitel. Model 2019, koupeno v roce 2020, záruka od června Rám a Vidlice D-Fuse-Karbon Velikost M/L Specifkace:…
Karbonové zapletené silniční přední kolo Shimano Dura-Ace
Nabídka
26/10/2020
19:17
Karbonové zapletené silniční přední kolo Shimano Dura-Ace
Prodám téměř nejeté 28" přední karbonové silniční zapletené kolo. Ježděno pouze hobby, najeto cca 1500 km, stáří kola 5 let. - vhodné na časovku nebo na triatlon - výška ráfku 90 mm - výplet 16 drátů…
Pedály SHIMANO SPD PD-M324
Nabídka
25/10/2020
15:13
Pedály SHIMANO SPD PD-M324
pedaly používaný 1 sezónu hladký chod nesou lehké známky používání ale 100% stav přešel jsem na XT
Ořech Mavic XDR Road ID360
Nabídka
22/10/2020
08:13
Ořech Mavic XDR Road ID360
Mavic ořech XDR pro kola se systémem ID360 na silniční 12sp. Sram (Red, Force 12x) XDR kazety. Ořech je prakticky nový, má najeto do 1000 km, pořizovací cena 1500 Kč. Zbyl mi po prodeji kol Mavic…
Přední náboj Shimano deore HB-MT400-B 110mm
Nabídka
10/10/2020
16:08
Přední náboj Shimano deore HB-MT400-B 110mm
Dobrý den, prodávám přední náboj Shimano deore HB-MT400-B 110mm na osu 15mm 32 děr.
Trekingové dámské kolo
Nabídka
10/10/2020
09:56
Trekingové dámské kolo
Prodám 2 ks starší dámská trekingová kola. Velmi zachovalá, málo používaná. Cena za 1 ks 1000,- Kč, cena za obě 1.800,- Kč. Kola k vidění v Třeboni. Zájemci volejte 602269884 p. Bahenský
Pánský dres Scott
Nabídka
28/9/2020
18:32
Pánský dres Scott
Prodám pánský zimní dres Scott, jednou vypraný, špatně zvolená velikost. V perfektním stavu, jako nový. Původní cena 2300,-
Bontrager WaveCel road bike
Nabídka
27/9/2020
20:46
Bontrager WaveCel road bike
Jednou použitá nejvyšší řada helmy Bontrager/Trek. Velikost M (54-60cm). 352g! Zcela nová ochrana WaveCel! PC: 6.499,- Kč. Rozumná dohoda je možná!
Cannondale Synapse disc tiagra
Nabídka
21/9/2020
19:01
Cannondale Synapse disc tiagra
Prodám 2 roky jeté silniční kolo. Najeto cca 3000km Po pádu odřené řadící páky Běžné provozní opěrky Řazení Shimano Tiagra 10s Nový řetěz a kazeta Karbonová vidlice
Silniční Pells Speedy
Nabídka
20/9/2020
23:56
Silniční Pells Speedy
Dobrý den, prodám kolo značky Pells, silnička s klasickými řídítky, lehounké, skládané na míru, vdobrém stavu, moc nejete.
Tretry Catlike Sirius MTB + SPD pedály
Nabídka
15/9/2020
10:28
Tretry Catlike Sirius MTB + SPD pedály
Prodám jeté, ale pekné tretry Catlike. Namají využití, už mám nové. I s pedály SPD. Ještě najezdí několik tisíc km. Vel. 45. Já mám 29cm a sedí geniálně Cena nových 2600 https://cyklisticke-tretry…
Retro kolo Eska
Nabídka
9/9/2020
23:17
Retro kolo Eska
Nabizim retro kolo Eska, viz foto. Nove plaste, nutno poladit stred - klinky.
Kross Vento 8.0 M 2020 - Test se zárukou
Nabídka
3/9/2020
10:54
Kross Vento 8.0 M 2020 - Test se zárukou
Prodávám silniční kolo Kross Vento 8.0 2020 ve velikosti M (pro postavu cca 168 až 178cm). Na kole není jediný škrábanec, je opravdu jako nové, najeto 2000km od května (doložím Stravou). Na kole je…
Kellys Hacker 70 M 2020 - Test se zárukou
Nabídka
3/9/2020
10:50
Kellys Hacker 70 M 2020 - Test se zárukou
Prodám zánovní karbonové horské kolo Kellys Hacker 70 2020 ve velikosti M, PC 69 990,- Na kole je najeto 10 vyjížděk a 3 závody, bez škrábanců, jako testovačka, vždy profesionálně servisované - se…
elektrokolo Crussis
Nabídka
23/8/2020
20:56
elektrokolo Crussis
Prodám elektrokolo Crussis city 1.6,výborný stav, stáří 2.5 roků, cena 13 000kč, zadní pohon, velikost L.
Rukavice 100% ITRACK
Nabídka
22/8/2020
11:03
Rukavice 100% ITRACK
Prodám zcela nové rukavice 100% itrack v krásné barevné kombinaci
Helma GIRO Cinder mips
Nabídka
22/8/2020
10:18
Helma GIRO Cinder mips
Prodám málo použitou helmu Giro Cinder Mips yellow. Vyčištěná a bez zápachu. Bez poškození. Velikost L (59-63cm). Technologie MIPS
Představec SYNCROS
Nabídka
16/8/2020
22:30
Představec SYNCROS
Nabízím představec SYNCROS FL1,5 90 mm MTB Kovaný obráběný hliník AL2014 Flop Upínací část na 4 šrouby napomáhá lepšímu rozložení tlaku v objímce Nerez šrouby na Torx T25 Kompatibilní se všemi…
MTB Tretry Fizik TERRA X5
Nabídka
10/8/2020
22:19
MTB Tretry Fizik TERRA X5
Nabízím tretry Fizik TERRA X5 zakoupené 23.5.2020 Na tretrách najeto cca 400km... Důvod prodeje-špatně zvolená velikost 42 1/2 Svršek: Laser Perforated Microtex Podrážka: Injected Carbon Upínací…
Prodám Tretry
Nabídka
10/8/2020
22:08
Prodám Tretry
Nabízím MTB tretry Fizik TERRA X5 zakoupené 23.5.2020 prodejna VELOSPORT Valenta s.r.o. Svršek: Laser Perforated Microtex Podrážka: Injected Carbon Upínací systém: Boa L6 Dial B a přezka na suchý zip…
SCOTT Addict 30 r. 2018 vel. M
Nabídka
3/8/2020
23:37
SCOTT Addict 30 r. 2018 vel. M
Prodám karbonové kolo Scott se špičkovými karbonovými koly DT Swiss RC 38 spline. Vše je v naprostém pořádku (stav nového kola). Je servisované a kupované ve Velosport Valenta Pelhřimov, do konce…