c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Superior X-Road Team Comp 2021
Nabídka
26/10/2020
12:07
Superior X-Road Team Comp 2021
Nabízíme k prodeji nové jízdní kolo Superior X-Road Team Comp 2021, ve velikosti S a M. Jedná se o nové kolo s plnou dvouletou zárukou. Skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 59…
Řadící brzdové páky Shimano Ultegra Di2 ST-R8050
Nabídka
23/10/2020
16:33
Řadící brzdové páky Shimano Ultegra Di2 ST-R8050
Nabízíme k prodeji nové elektronické řadící brzdové páky Shimano Ultegra ST-R8050,pro klasické brzdy 2x11. Cena je za pár - levá+pravá. Cena 5600 Kč. Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1.
Kotoučové brzdy AVID BB7 Road S
Nabídka
23/10/2020
11:59
Kotoučové brzdy AVID BB7 Road S
Nabízíme k prodeji nové mechanické kotoučové brzdy AVID BB7 Road S. Brzdy jsou sundány z nového kola. BEZ DISKŮ. Cena je za pár - přední+zadní. Cena 1990Kč. Bagbike, Zboroská 5, Ostrava 1
Představec Specialized S-Works 110mm
Nabídka
23/10/2020
11:08
Představec Specialized S-Works 110mm
Nabízíme k prodeji nový, nepoužitý představec Specialized S-Works 110mm. Představec je skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 1200Kč.
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6-S 2021
Nabídka
13/10/2020
14:40
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6-S 2021
Nabízíme k prodeji nové dámské jízdní kolo Crussis E-Guera 9.6-S 2021 ve velikosti 17". Kolo je skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 55 990,- Kč RÁM: Alu 6061 VIDLICE: ROCKSHOX…
Elektrokolo Crussis E-Guera 8.6-M 2021
Nabídka
13/10/2020
14:30
Elektrokolo Crussis E-Guera 8.6-M 2021
Nabízíme k prodeji nová dámská jízdní kola Crussis E-Guera 8.6-M 2021, velikost 17" a 19". Kola jsou skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 53 990,- Kč. RÁM: Alu 6061 VIDLICE:…
Páky SHIMANO Dura Ace ST-R9100 11s
Nabídka
12/10/2020
12:23
Páky SHIMANO Dura Ace ST-R9100 11s
Nabízíme nové řadící páky SHIMANO Dura Ace ST-R9100 11s Cena: 8 250 Kč
Pedály s powermetrem Favero Assioma DUO
Nabídka
7/10/2020
16:27
Pedály s powermetrem Favero Assioma DUO
Nabízíme k prodeji nové pedály s powermetrem Favero Assioma Duo. Jedná se o nové pedály s plnou dvouletou zárukou. Cena 17 990 Kč. Kompatibilní se zarážkami LOOK KÉO Materiál těla:  kompozit osa:…
Merida Scultura 300 Bahrain Team 2019
Nabídka
7/10/2020
13:12
Merida Scultura 300 Bahrain Team 2019
Nabízíme k prodeji nové silniční kolo Merida Scultura 300 Bahrain Team ve velikosti L. Kolo je nové s plnou dvouletou zárukou. Skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Původní cena 27 990…
Merida Big.Nine Limited-AL Metallic Black
Nabídka
7/10/2020
12:14
Merida Big.Nine Limited-AL Metallic Black
Nabízíme k prodeji nové jízdní kolo Merida Big.Nine Limited-AL, ve velikosti M, L a XL. Kolo je nové s plnou dvouletou zárukou. Skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Původní cena 30…
Merida Big.Nine Limited-AL Silk Sparkling Blue
Nabídka
7/10/2020
12:02
Merida Big.Nine Limited-AL Silk Sparkling Blue
Nabízíme k prodeji nové jízdní kolo Merida Big.Nine Limited-AL ve velikosti M. Kolo je nové s plnou dvouletou zárukou. Skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Původní cena 30 990 Kč,…
Trenažér Elite SUITO
Nabídka
7/10/2020
11:18
Trenažér Elite SUITO
Nabízíme k prodeji nový trenažér Elite SUITO. Jedná se o nový trenažér s plnou dvouletou zárukou. Zboží je skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 17 900 Kč. Trenažér s přímým…
Trenažér Elite DIRETO XR - NOVINKA
Nabídka
7/10/2020
11:15
Trenažér Elite DIRETO XR - NOVINKA
Nabízíme k prodeji nový trenažér Elite DIRETO XR. Jedná se o nový trenažér s plnou dvouletou zárukou. Poslední kus skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 21 990 Kč. Trenažér s…
GIRO ATMOS
Nabídka
31/7/2020
16:57
GIRO ATMOS
GIRO ATMOS Velikost: M Cena: 2 500 Kč
MERIDA Big.Nine 6000 Dark Silver (Silver)
Nabídka
31/7/2020
16:49
MERIDA Big.Nine 6000 Dark Silver (Silver)
Nabízíme nové kolo se zárukou Počet rychlostí:1x12 Vidlice:Rock Shox Reba RL; Air; 100 STR; Tapered; Remote lockout Zdvih přední:100 Přehazovačka:SRAM GX Eagle Kliky:Sram Stylo 6K Eagle; 32 ATC…
Merida SIlex 700 2020
Nabídka
3/7/2020
13:09
Merida SIlex 700 2020
Nabízíme k prodeji nové jízdní kolo Merida Silex 700 model 2020 ve velikosti XL. Poslední kus skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava. Původní cena 54 990 Kč, cena nyní 49 990 Kč. RÁM…
Merida Matts J Team 26 - Nové
Nabídka
3/6/2020
17:48
Merida Matts J Team 26 - Nové
Nabízíme k prodeji nové juniorské jízdní kolo Merida J Team 26". Poslední kus skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava. Původní 21 990,- Kč, cena nyní 15 990,- Kč. Rám: BIG.SEVEN TFS JR Rok…
SUPERIOR XP 909 2020 Matte Black/Dark Silver - NOVÉ
Nabídka
1/6/2020
13:51
SUPERIOR XP 909 2020 Matte Black/Dark Silver - NOVÉ
Nabízíme k prodeji nové jízdní kolo SUPERIOR XP 909, model 2020, barva matte black/dark silver, velikost S a M. Skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava. Cena 26 990 Kč. Barva Matte Black…
SUPERIOR X-ROAD Issue 2020
Nabídka
15/5/2020
22:28
SUPERIOR X-ROAD Issue 2020
Nabízíme k prodeji nové jízdní kolo Superior X-Road Issue model 2020, velikost 56. Jedná se o nové kolo s plnou dvouletou zárukou. Kolo je skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava. Cena 39…
Merida Big.Nine 4000 2019
Nabídka
6/5/2020
14:22
Merida Big.Nine 4000 2019
Nabízíme k prodeji nové jízdní kolo Merida Big.Nine 4000 model 2019, velikost M. Skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava. Původní cena 51 990,- Kč, cena nyní 40 199,- Kč. RÁM:BIG.NINE CF3…