c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Sada Shimano Deore M6100 1x12
Nabídka
27/10/2020 17:09
6/10/2020
12:21
Sada Shimano Deore M6100 1x12
Sada Shimano DEORE 1x12 M6100 přináší to nejlepší ze sad SLX M7100 a XT M8100 do cenově dostupnějšho provedení. Více informací a objednávku lze udělat přes odkaz: https://www.cycology.cz/sada…
Sada Shimano Deore M6100 1x12 - pro klasický ořech
Nabídka
27/10/2020 17:09
6/10/2020
12:19
Sada Shimano Deore M6100 1x12 - pro klasický ořech
Sada Shimano DEORE 1x12 Varianta bez brzd / S brzdami Varianta na ořech Klasický Shimano 11sp ořech se Sunrace kazetou Více informací a objednávka zde: https://www.cycology.cz/sada-shimano-deore…
Cyklokrosová galusková kola, náboje DT swiss 350
Nabídka
27/10/2020 17:25
5/10/2020
20:41
Cyklokrosová galusková kola, náboje DT swiss 350
Prodám Cyklokrosová galusková kola, náboje DT swiss 350, ráfky Remerx RTX. Kola jsou jetá cca 10km, jako nová. Dráty sapim CX ray.Na kole je nejetá kazeta Shimano Ultegra 11sp, 11-34, ultegra (R8000)…
Vidlice FOX 32 Float SC Performance Elite Remote, 100mm, FIT4, 15x110, model 2021
Nabídka
27/10/2020 17:40
5/10/2020
20:34
Vidlice FOX 32 Float SC Performance Elite Remote, 100mm, FIT4, 15x110, model 2021
Prodám novou vidlici, model 2021. FOX 32 Float SC Performance Elite Remote, zdvih 100 mm, FIT4, zamykání z řídítek, Boost pevná osa 15x110 mm (Kabolt), 44 mm offset. Délka krku 182mm. Cena 27490kč.…
Nová karbonová MTB kola, DT Swiss náboje
Nabídka
27/10/2020 17:55
5/10/2020
20:30
Nová karbonová MTB kola, DT Swiss náboje
Prodám nová, nejetá karbonová kola. Specifikace: - šířka ráfku: vnější 31 mm, vnitřní 25 mm - náboj přední : DT Swiss 360, náboj zadní: DT Swiss 360, ořech 12sp Shimano microspline - uchycení…
Koba Cyclocross/Gravel carbon
Nabídka
27/10/2020 18:10
30/9/2020
18:18
Koba Cyclocross/Gravel carbon
Prodám cyklokrosové/gravel kolo Koba. Carbonový rám, sada Sram Force AXS v provedení převodník 40zubů a kazeta 12sp, 10-36z. (mohu dodat i ve specifikaci 44zubů převodník, či kazeta 10-33z).…
Kross Soil Boost 1.0 630Wh vel. L - 74 990 Kč (pův. cena 99 990Kč)
Nabídka
21/10/2020 08:26
25/9/2020
12:03
Kross Soil Boost 1.0 630Wh vel. L - 74 990 Kč (pův. cena 99 990Kč)
Prodej testovacího Kross Soil Boost 1.0 630Wh vel. L. Najeto zhruba 720 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo Liberci,…
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. L- 48 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Nabídka
27/10/2020 18:25
25/9/2020
11:49
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. L- 48 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. L. Najeto zhruba 2 250 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo Liberci…
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. M- 49 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Nabídka
27/10/2020 18:40
25/9/2020
11:47
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. M- 49 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. M. Najeto zhruba 1 800 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v…
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. S – 49 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Nabídka
27/10/2020 18:55
25/9/2020
11:46
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. S – 49 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. S. Najeto zhruba 1 700 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v…
Kross Lea Boost SE 1.0 27,5” vel. XXS – 43 900 Kč (pův. cena 56 990 Kč),
Nabídka
27/10/2020 19:10
25/9/2020
11:43
Kross Lea Boost SE 1.0 27,5” vel. XXS – 43 900 Kč (pův. cena 56 990 Kč),
Prodej testovacího Kross Lea Boost SE 1.0 27,5” vel. XXS. Najeto zhruba 980 km . Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v…
Mondraker Summum 27,5” vel. L - 65 500 Kč (pův. cena 93 599 Kč)
Nabídka
27/10/2020 19:25
25/9/2020
11:35
Mondraker Summum 27,5” vel. L - 65 500 Kč (pův. cena 93 599 Kč)
Prodej testovacího Mondraker Summum 27,5” vel. L. Najeto: používané půl sezóny . Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo…
Mondraker Summum 27,5” vel. M - 65 500 Kč (pův. cena 93 599 Kč)
Nabídka
27/10/2020 19:40
25/9/2020
11:33
Mondraker Summum 27,5” vel. M - 65 500 Kč (pův. cena 93 599 Kč)
Prodej testovacího Mondraker Summum 27,5” vel. M. Najeto: půl sezóny používané. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo Liberci…
Kross Soil Boost 1.0 630Wh vel. M - 74 990 Kč (pův. cena 99 990Kč)
Nabídka
27/10/2020 19:55
25/9/2020
11:24
Kross Soil Boost 1.0 630Wh vel. M - 74 990 Kč (pův. cena 99 990Kč)
Prodej testovacího Kross Soil Boost 1.0 630Wh vel. M. Najeto zhruba 600 km . Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo Liberci,…
Kross Level Boost 3.0 630Wh vel. XL - 65 990 Kč (pův. cena 82 990 Kč)
Nabídka
12/10/2020 17:14
25/9/2020
11:19
Kross Level Boost 3.0 630Wh vel. XL - 65 990 Kč (pův. cena 82 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level Boost 3.0 630Wh vel. XL. Najeto zhruba 415 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v Liberci…
Kross Level Boost 3.0 630Wh vel. L - 65 990 Kč (pův. cena 82 990 Kč)
Nabídka
12/10/2020 17:29
25/9/2020
11:17
Kross Level Boost 3.0 630Wh vel. L - 65 990 Kč (pův. cena 82 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level Boost 3.0 630Wh vel. L. Najeto zhruba 900 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v Liberci,…
Kross Soil 2.0 29” vel. L - 56 900 Kč (pův. cena 72 990 Kč)
Nabídka
12/10/2020 17:44
25/9/2020
11:12
Kross Soil 2.0 29” vel. L - 56 900 Kč (pův. cena 72 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Soil 2.0 29” vel. L. Najeto zhruba 400 km . Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo Liberci, popřípadě…
Kross Soil 2.0 29” vel. M - 56 900 Kč (pův. cena 72 990 Kč)
Nabídka
13/10/2020 06:55
25/9/2020
11:10
Kross Soil 2.0 29” vel. M - 56 900 Kč (pův. cena 72 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Soil 2.0 29” vel. M. Najeto zhruba 400 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo Liberci, popřípadě…
Kross Moon 2.0 29” vel. M - 54 000 Kč (pův. cena 74 990 Kč)
Nabídka
13/10/2020 06:56
25/9/2020
11:00
Kross Moon 2.0 29” vel. M - 54 000 Kč (pův. cena 74 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Moon 2.0 29” vel. M. Najeto zhruba 300 km . Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo Liberci, popřípadě…
Kross Level 8.0 29” vel. M - 22 500 Kč (pův. cena 28 990 Kč)
Nabídka
13/10/2020 06:56
25/9/2020
10:51
Kross Level 8.0 29” vel. M - 22 500 Kč (pův. cena 28 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level 8.0 29” vel. M. Najeto zhruba 650 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v Liberci,…