c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
CORIMA 32MM MCC "WS+ galuska
Nabídka
28/10/2020 12:32
31/7/2020
07:23
CORIMA 32MM MCC "WS+ galuska
Kupované v ČR. Ložiska Cyclingceramic, Kola nehází. Neopravovaná. Stav 100%. Ořech Campa - možnost jednoduché výměny za Shimano/SRAM. Možnost výměny/ opravy karbonových špic v případě potřeby. Sada…
Sada 2x7 SORA TIAGRA
Nabídka
26/10/2020
22:30
Sada 2x7 SORA TIAGRA
Nabizim sadu 2x7 paky sora prehazovacka tiagra presmykac tiagra kazeta retez Jete, sundano z detskeho cx kola, treba se nekomu bude hodit.
Sada na detske kolo 2/3 x 8
Nabídka
26/10/2020
22:25
Sada na detske kolo 2/3 x 8
Nabizim sadu 2/3 x 8 - sundane z detskeho kola, je to vicemene komplet stred, kliky (vnejsi prevodnik odvrtany) prehazovani/ paky ACERA prehazovacka ALIVIO presmykac shimano kazeta retez zvonek…
SEDLA - uklid skrine
Nabídka
26/10/2020
22:13
SEDLA - uklid skrine
Nabizim sedla 250,- Selle Italia Gel Flow (sirsi, nevyuzite, pouze vyzkousene, Vanox lyziny) 60,- Selle Italia TriMatic 2 (starsi, ale neroztrzene) 30,- Felt (pouzivane, na jedne strane roztrzene)…
Sedla Prologo a Scott
Nabídka
26/10/2020
22:11
Sedla Prologo a Scott
Sedlo Prologo SCRATCH Pro, rozměry: 280 x 134 mm, hmotnost: 267, bíle, stav dobrý, za 400 Kč Sedlo Scott Scale černý, stav dobrý, za 200 Kč
Sjezdový ráfek 26"
Nabídka
26/10/2020
22:08
Sjezdový ráfek 26"
Sjezdový ráfek 26", s kazetou 9 pastorků, bez kotouče, a pevnou osou na matky
Silniční kliky Ultegra FC-R8000 52x36 sundáno z nového kola po cca 100km
Nabídka
26/10/2020
21:56
Silniční kliky Ultegra FC-R8000 52x36 sundáno z nového kola po cca 100km
Silniční kliky Ultegra FC-R8000 52x36 sundáno z nového kola po cca 100km z důvodu přechodu na kratší. Perfektní stav.
Přesmykače
Nabídka
26/10/2020 21:56
21/9/2020
14:22
Přesmykače
Sramm X0 na 2x10 na objímku: 300,- Shimano XT M771-10 na objímku: 250,- Shimano SLX M660-10 na přímou montáž: 200,- Shimano SLX M665 na přímou montáž: 200,- Sram X-9 na objímku: 200,- Shimano Exage…
Komplet retro sada Shimano XTR 3x9 + brzdy atd…
Nabídka
26/10/2020 21:40
21/9/2020
17:04
Komplet retro sada Shimano XTR 3x9 + brzdy atd…
Kompletní retro, vintage sada na horáka shimano XTR 3x9 Vše používané, ale funkční, vše vyčištěné. Kliky M960 175mm 22/32/44z ošoupané od bot, převodníky ještě něco zvládnou, střed mohu přidat v…
Hliníkové sedlovky
Nabídka
26/10/2020 21:40
13/10/2020
11:17
Hliníkové sedlovky
Nová nepoužitá sedlovka Funn Chameleon zajímavý design viz foto zvlášť, včetně krabičky, 31,6 x 400: 550,- Ritchey WCS 31,6 x 350mm dost odřená: 300,- PRO XLT jako nová, 31,6 x 400mm: 300,-…
Klika Specialized S-WORKS
Nabídka
26/10/2020
19:59
Klika Specialized S-WORKS
Prodám jetou LEVOU kliku Specialized S-WORKS BB30, 172,5 ,100% funkční, mohu přidat i pravou, má ale uvolněný závit pro pedál... platba předem nebo osobní předání.
Nový tlumič Fox Float X2 Factory 222x69
Nabídka
26/10/2020
18:59
Nový tlumič Fox Float X2 Factory 222x69
Prémiový tlumič Fox Float X2 Factory Series 2019 Kashima v rozměru 222x70 (69)mm Jetý jednu vyjížďku pak sundán, takže nový. Přidám tokeny na úpravu progresivity, případně je mohu nainstalovat.…
Tlumič Fox Float DPX2 205x62,5 Trunnion
Nabídka
26/10/2020
18:48
Tlumič Fox Float DPX2 205x62,5 Trunnion
Fox Float DPX2 Performance Elite 2018 Rozměr 205x62,5 s uchycením Trunnion Sundaný z Giant Reign Advanced Naprosto v pořádku, bez jakéhokoliv poškození, byl na servisu v Cyklo Žitný Vyzvednutí na…
Nová 29“ kola DT Swiss HX 1501 + Shimano
Nabídka
26/10/2020
18:36
Nová 29“ kola DT Swiss HX 1501 + Shimano
Nová nikdy nejetá kola 29“ na boost osy 110x15 a 148x12 Prémiové ráfky DT Swiss HX1501 zesílené pro E-bike nebo tvrdé ježdění, s vnitřní šířkou 30mm Náboje Shimano MT410-B s Microspline ořechem…
Zapletená kola Wtb KOM light i23, pevné osy 12x100, 12x142
Nabídka
26/10/2020
18:24
Zapletená kola Wtb KOM light i23, pevné osy 12x100, 12x142
Prodám zapletená kola Wtb KOM light i23, náboje Formula 12x100, 12x142 + nové nejeté kotouče Shimano SM-RT68 Ice-Tech 160mm + pláště Mitas X-Road 700x38 ( přední 60%, zadní 70%). Váha 2.070g.…
Bontrager XXX Combo Carbon
Nabídka
26/10/2020
18:09
Bontrager XXX Combo Carbon
Prodám řidítka s integrovaným představcem Bontrager XXX Combo. 100% OCLV Carbon - délka představce 120mm a šířka 420mm. Super nízká váha a maximální tuhost. Řidítka jsou nová, sundaná z nového kola…
Silniční rám s originální vidlicí
Nabídka
26/10/2020
17:37
Silniční rám s originální vidlicí
Prodám zajímavý starý silniční rám včetně vidlice. Není to Favorit, ale rozměrově je podobný, akorát má o něco větší boční tuhost. Rok výroby bych řekl tak 70. léta, ale nevím...
rám Favorit
Nabídka
26/10/2020
17:29
rám Favorit
Prodám opískovaný rám Favorit, připraven na novou povrchovou úpravu.
Rám TREK Alpha SLR 2300
Nabídka
26/10/2020
17:22
Rám TREK Alpha SLR 2300
Prodám téměř nepoužitý rám Trek, vel. 56, jde o top model roku 2000 a váží jen cca 1300g - pokud se nepletu. Má bohužel ulomenou patku, kterou je nutno nechat opravit, popř. rám použít bez…
mtb rohy nové
Nabídka
26/10/2020
17:06
mtb rohy nové
rohy mtb-nové vč. záslepek dlouhé 11cm zahnutí 5 cm nastavitelné
Teleskopická sedlova Fox Transfer Factory 125 mm
Nabídka
26/10/2020
14:29
Teleskopická sedlova Fox Transfer Factory 125 mm
Prodám teleskopickou sedlovku Fox , úprava Kashima 125mm, průměr 31,6mm, vedení vnitřkem. Sedlovka je sundaná z nového kola , ježděná dva dny. (potřebuji delší) . K sedlovce dám i páčku na ovládání. …