c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Specialized S-WORKS EPIC - vel. L
Nabídka
2/11/2020 22:05
17/10/2020
13:19
Specialized S-WORKS EPIC - vel. L
Prodám celoodpružené kolo Specialized Epic S-WORKS, vel. L. Kolo kupováno 4/2016 a pravidelně servisováno v Kola Svorada. Přiložím záruční list. Předěláno na 1x12. Specifikace níže + pár vychytávek,…
Scott Spark 940 Top Stav - Záruka
Nabídka
21/10/2020
09:00
Scott Spark 940 Top Stav - Záruka
Prodám kolo Scott Spark 940 vel. L model 2020. Zánovní kolo párkrát použité zákazníky před prodejnou v top stavu viz.foto.Výbava : zdvih 120/120mm,vidlice Fox Float 34 Rythm, tlumič FOX NUDE EVOL…
SCOTT SPARK 960 2020 velikost XL (21,5")
Nabídka
20/10/2020
12:47
SCOTT SPARK 960 2020 velikost XL (21,5")
Prodáváme nové předváděcí elektrokolo se zárukou 2 roky. Kolo má najeto 290km během zkušebních jízd. Původní cena kola byla 56 690,-Kč. Rám: 2.6 tire compatible , Cus­tom butted hydroformed tubes ,…
Scott Spark RC PRO vel. M - 2020 - plná záruka, servisní knížka na vaše jméno
Nabídka
19/10/2020
22:27
Scott Spark RC PRO vel. M - 2020 - plná záruka, servisní knížka na vaše jméno
Prodám horské kolo Scott Spark RC PRO ve velikosti M - ročník 2020 Kolo vybaveno kompletní sadou Shimano XTR 1x12 (kliky RaceFace SL - 32z, kazeta 10-51 XT), vidlice RockShox SID, tlumič FOX,…
SCOTT Spark RC 900 PRO - velikost XL -prodej
Nabídka
17/10/2020
12:20
SCOTT Spark RC 900 PRO - velikost XL -prodej
Prodám 6 měsíců ježděné kolo Scott Spark 900 PRO v perfektním stavu, bez jakéhokoliv poškození. Kolo ježděno pouze pro zábavu, žádné závody. Najeto 2100km. Kolo je proti základní výbavě doplněno o…
Scott Spark 920, model 2020, vel. L
Nabídka
16/10/2020
16:20
Scott Spark 920, model 2020, vel. L
Prodám kolo Spark 920 v perfektním stavu. Přecházím na vyšší zdvih. Kolo prodám bez pedálů. Spodní rámová trubka polepená ochrannou folií. Proti původnímu osazení jsem vyměnil tyto komponenty:…
SCOTT SPARK RC 900 WC N1NO vel.M
Nabídka
13/10/2020
15:54
SCOTT SPARK RC 900 WC N1NO vel.M
Nabízím k prodeji Scott Spark RC 900 WC ve speciální limitované edici Nino Schurter v nadstandardní výbavě. Karbonový rám je vybaven elektronickou sadou SRAM XX1 Eagle AXS a karbonovými koly Syncros…
Scott Aspect FX-25
Nabídka
12/10/2020
15:25
Scott Aspect FX-25
Prodám starší coloodpružené kolo Scott Aspect FX-25. Kola velikost 26". Vybavení Shimano. Převody 3x9. (kazeta 11-32). Velikost L (cca 175-185 cm). U přední vidlice (viz detail foto) odpadl zámek na…
Scott Spark 750
Nabídka
11/10/2020
23:01
Scott Spark 750
Prodám Scott Spark 750. Vel. L. Kola 27,5". Kolo je ve výborném stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo kompletně vyčištěno, rozebráno a promazáno. Nové pláště, brzdové desky, kotouč (brzdy…
Scott Spark RC 900 PRO 2020
Nabídka
9/10/2020
16:41
Scott Spark RC 900 PRO 2020
Prodám celoodprožené kolo SCOTT SPARK RC 900 PRO 2020 vel.M XTR 1x12 Minimálně jeté 800km , stav nového kola. Záruční list, plná záruka, možno prodloužit záruku na rám. PC 142 990,- Tovární výbava…
Scott Spark 70
Nabídka
9/10/2020 01:27
28/9/2020
20:51
Scott Spark 70
Prodám Scott Spark 70. Vel. L. Kola 26". Kolo je v hezkém stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo kompletně vyčištěno, promazáno a seřízeno. Nový řetěz, nové brzdové desky (odvzdušněné brzdy…
2019 SCOTT GENIUS 940 M
Nabídka
6/10/2020
13:51
2019 SCOTT GENIUS 940 M
Ahoj prodám tento all mountain bike. Mechanicky ve skvělém stavu, pár oděrek laku z provozu. Rám: 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo -BB adj. , custom butted / VLK…
SCOTT Spark RC 900 Worldcup 2020 - velikost M
Nabídka
4/10/2020
16:27
SCOTT Spark RC 900 Worldcup 2020 - velikost M
Prodám SCOTT Spark RC 900 Worldcup 2020 velikosti M Rám: SPARK RC CARBON / IMP TECHNOLOGY / HMX 1X OPTIMIZED / BB92 Vidlice: ROCKSHOX SID SELECT+ RL3 AIR CUSTOM CHARGER 3-MODES DAMPER 15X110MM MAXLE…
Scott Spark RC 900 World Cup 2020
Nabídka
3/10/2020
10:22
Scott Spark RC 900 World Cup 2020
Jestli něco stačí jako důkaz kvality tak asi to, že si na další rok beru stejný model v M-ku. Kolo je to skvělé, živé, neuvěřitelně rychlé. nemá ani provozní oděrky, protože zespoda byly folie....…
Prodám Scott Spark 940
Nabídka
30/9/2020
13:46
Prodám Scott Spark 940
Scott Spark Vel M,ježděné málo,stav nového kola
PRODÁM: SCOTT SPARK RC 900 PRO 2020 Vel.M Stav nového kola. Do prosince 2021 v záruce výrobce.
Nabídka
30/9/2020
10:00
PRODÁM: SCOTT SPARK RC 900 PRO 2020 Vel.M Stav nového kola. Do prosince 2021 v záruce výrobce.
Prodám celoodpružené závodní kolo SCOTT SPARK RC 900 PRO Modelový rok 2020. Vel.M Osazeno SHIMANO XTR 12 rychlostí. Kolo bylo jeté pouze rekreačně a pouze za suchého počasí. Rám kola je polepený…
Scott spark 950
Nabídka
29/9/2020
17:28
Scott spark 950
Dobrý den prodám celoodpružené horské kolo Scott Spark 950, alu rám hliník vel. M, kola 29', vidlice FOX 120mm, zadní tlumič FOX 120mm, převodník XT, Kolo je v super stavu jeté 1 sezónu, je jak nové,…
Scott Spark RC 700 World Cup
Nabídka
24/9/2020
16:12
Scott Spark RC 700 World Cup
Celoodpružené kolo Scott Spark určené především pro cross country nebo lehčí traily. Karbonový rám ve velikosti L pro jezdce výšky 170-185 cm a 27,5″ koly pro zastánce klasiky. O tlumení se starají…
Scott spark 900 comp vel. M
Nabídka
23/9/2020
13:23
Scott spark 900 comp vel. M
Dobrý den, prodam Scott spark 900 comp rok 2018, kupován nový na podzim 2019 v endorphinerepublic. Na kole najeto cca 500 km. Kolo jako nové, po garančním servise, přes léto už nejeto. Prodávám ze…
Scott spark 920 TOP STAV
Nabídka
10/9/2020
19:40
Scott spark 920 TOP STAV
Dobrý den, prodám Scott Spark 920, rok 2018, karbonový rám. Málo jeté!! Více info na tel. 731 179 433 Rychlé jednání SLEVA!!!
Scott Genius 30 model 2012 "XL" karbon
Nabídka
9/9/2020
18:22
Scott Genius 30 model 2012 "XL" karbon
Prodám již delší dobu nevyužívaný Scott Genius 30, celoodpružený model 2012 "XL" karbon ve výborném stavu, zakoupený v ČR v roce 2012, servisovaný, doklady o pořízení a servisu ke kolu. Díky možnosti…