c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Prodám Superior XF917
Nabídka
25/10/2020 15:10
7/10/2020
13:17
Prodám Superior XF917
Dobrý den, prodám Supa XF917 po kompletním servisu a velké předělávce (výměna brzd a kotoučů, překopáno na 1x11, olej a gufera ve vidlici) na kole vyměněno proti původnímu osazeni ( https:/…
Cannondale Habit 4
Nabídka
22/10/2020
10:32
Cannondale Habit 4
Prodám Cannondale Habit 4 ve velmi pěkném stavu (pravidelný servis). Na kole je nová 12ti rychlostní sada Shimano SLX, brzdy Shimano XT, řídítka Spank spoon a zapletená kola DTswiss 560. Rám…
Cannondale Scalpel 29
Nabídka
21/10/2020 17:49
18/9/2020
22:19
Cannondale Scalpel 29
Výborné rychlé a lehké celoodpružené kolo Cannondale na 29 palcových kolech. Velikost rámu je L, takže pro výšku přibližně 177 – 187cm. Zakoupeno 4/2016, warranty card a záruční list Komponenty:…
Cannondale Scalpel-Si Carbon 3 2018
Nabídka
21/10/2020 16:49
24/9/2020
18:33
Cannondale Scalpel-Si Carbon 3 2018
Špičkové celoodpružené karbonové kolo od výrobce Cannondale. Velikost rámu je L, takže pro výšku přibližně 177-186cm. Kola jsou 29 palců. Model 2018, zakoupeno 6/2018, ceníková cena nového byla 146…
Prodám CANNONDALE RUSH 29 najeto do 1500km.
Nabídka
19/10/2020
19:54
Prodám CANNONDALE RUSH 29 najeto do 1500km.
Prodám CANNONDALE RUSH 29 , vel. XL , najeto do 1500km , zdvih tlumičů 100/100mm , brzdy Shimano 180/180mm . Vše v pořádku, nové pláště, doklady o koupi, dokumentace. Pohodlné svezení za rozumné…
Prodám Cannondale Scalpel Carbon 4 2021
Nabídka
19/10/2020
17:42
Prodám Cannondale Scalpel Carbon 4 2021
Prodám Cannondale Scalpel Carbon 4. Stav nového kola, najeto cca 350 KM. Plná záruka. Důvod prodeje, nevhodná velikost. Původní cena 105 999,- Kč
Prodám kolo CANNONDALE SCALPEL SI 29" CARBON 2 2019.
Nabídka
19/10/2020
10:22
Prodám kolo CANNONDALE SCALPEL SI 29" CARBON 2 2019.
Prodám kolo Cannondale scalpel SI 29 Carbon 2019. Kolo pravidelně servisované, najeto zhruba 3 500 Km.
Cannondale Scalpel - Carbon, velikost L, provoz od 6/2020
Nabídka
18/10/2020
12:58
Cannondale Scalpel - Carbon, velikost L, provoz od 6/2020
Prodám své zánovní celoodpružené kolo Cannondale Scalpel Carbon ve velikosti L. Kolo je ježděno teprve od 3.6.2020 (registrace záruky na rám před 1.jízdou), takže pár měsíců staré. Stav jako nové,…
Cannondale Scalpel 2 Carbon 2016
Nabídka
15/10/2020
17:25
Cannondale Scalpel 2 Carbon 2016
Prodám horské kolo Cannondale Scalpel 2 Carbon 2016. Kolo nese drobné známky používaní, rám byl letos v rámci reklamace vyměněný za nový (původně bylo kolo 2015, ale letos červnu byl vyměněný za nový…
Nabídka: 2020 CANNONDALE JEKYLL 29" CARBON 3 - Enduro boss - vel M
Nabídka
15/10/2020
16:53
Nabídka: 2020 CANNONDALE JEKYLL 29" CARBON 3 - Enduro boss - vel M
Testovací bike ze Singletrailu Moravský kras (https://singlekras.cz/pujcovna-jedovnice). Pravidelně udržované (mazání vidlice, tlumiče, teleskopa i řetězu před každou vyjížďkou). Najeto cca 1200 km …
2020 CANNONDALE HABIT CARBON 3 29" - Trailová mašina - vel S
Nabídka
15/10/2020
15:52
2020 CANNONDALE HABIT CARBON 3 29" - Trailová mašina - vel S
Testovací bike ze Singletrailu Moravský kras (https://singlekras.cz/pujcovna-jedovnice). Pravidelně udržované (mazání vidlice, tlumiče, teleskopa i řetězu před každou vyjížďkou). Najeto cca 600 km,…
Cannondale Scalpel HiMod XL
Nabídka
14/10/2020
19:21
Cannondale Scalpel HiMod XL
Prodám kolo Cannondale Scalpel HiMod, rám velikost Xl, pro osoby od cca 185, sada Sram XX1 1x12, brzdy Sram level TLM, kotouče Sram centerline, zapletená kola Ztr Crest ( váha cca 1600g ) pláště…
CANNONDALE SCALPEL 29 CARBON BLACK INC
Nabídka
14/10/2020
13:55
CANNONDALE SCALPEL 29 CARBON BLACK INC
Prodám XC full - scalpel 29 - celokarbon - Chirurgicky přesný. Lehký jako pírko. Tvrdý jako skála. Díky vynikající konstrukci rámu, tuhé vidlici Lefty s vynikající odezvou a 29“ závodní geometrií je…
2020 Scalpel Si Hi-MOD World Cup
Nabídka
13/10/2020
18:11
2020 Scalpel Si Hi-MOD World Cup
Prodám 2020 Scalpel Si Hi-MOD World Cup nový rám Sada: sram xx1 Kola: Enve 50 DT240 Wattmeter Quarq xx1
Cannondale Scalpel SI 29"
Nabídka
13/10/2020
16:14
Cannondale Scalpel SI 29"
Prodám Cannondale Scalpel SI 29” na novém nejetém rámu mod. 2020 ( nastrojeno autorizovaným servisem po výměně - uvolněné pouzdro čepu). Komplet nová sada Sram GX 1x12, karbon řidtka a sedlovka. Nový…
Cannondale scalpel-si, carbon 4 XL
Nabídka
13/10/2020
15:26
Cannondale scalpel-si, carbon 4 XL
Prodám jednu sezonu jetý Cannondale scalpel-Si carbon4 ve velikosti Xl. Kolo má najeto okolo 2000km. Výbava Sram nx/gx 12s, Brzdy sram level TL, Řadící páčka grip shift x01 12s, pláště schwalbe…
Cannondale Scalpel Si 5 2020
Nabídka
12/10/2020
09:33
Cannondale Scalpel Si 5 2020
Prodám Cannondale Scalpel Si 5 2020, velikost M (170-180cm), koupený 22.6.2020. K původnímu osazení přidána teleskopická sedlovka SYNCROS DROPPER 2.0 v ceně 6200,-, nově obuto na mlíku s plášti Fast…
Cannondale Jekyll 3
Nabídka
11/10/2020
21:15
Cannondale Jekyll 3
Rám Jekyll, 150/90mm, SmartFormed Alloy, BB30, ISCG03, 1.5 Si head tube Velikosti L Vidlice Fox 32 Talas RL w/Custom Lockout Threshold, 150mm, 15QR thru axle, 1.5" Tlumič Fox DYAD RT2 dual shock 150…
Scalpel 29 Carbon team
Nabídka
11/10/2020
11:02
Scalpel 29 Carbon team
Na prodej Cannondale Scalpel 29 Carbon TEAM. Velikost M Rok 2014 Loni nová sada Sram XX1 Eagle 1x12 Vše karbon, kola na bezduších. Kolo ve 100% stavu, pravidelný servis v autorizovaném servisu.…
prodám cannondale jekyll (rv 2001asi)
Nabídka
9/10/2020
10:50
prodám cannondale jekyll (rv 2001asi)
prodám cannondale jekyll (rv 2001 asi)full,vidlice- head shok ultra fatty zamykatelná,tlumič- fox float rc zamykatelný,řazení- shimano XTR 3x9,nová kazeta XT 11-32 ,kliky- coda expert,brzdy-…
Canondale Habit 6 2020
Nabídka
2/10/2020
15:34
Canondale Habit 6 2020
Z důvodu těhotenství prodám pouze 1x projeté celoodpružené kolo Canondale Habit 6 2020. Následně uschováno. Kolo je bez pedalu. Zakoupeno koncem května 2020, záruka tedy do května 2022. Možný pouze…